Örebro kommun får godkänt i mätning av företagsklimatet.

Av på 24 april, 2013

Svenskt näringsliv har gjort sin årliga ranking av företagsklimatet i Sveriges kommuner. Örebro kommun hamnar på plats 158 och tappar något jämfört med förra årets mätning.

– I den här mätningen får vi trots ett visst tapp godkänt, precis som de flesta kommuner i Sverige, men vårt mål är att vara mycket bättre än så. Vi är redan på gång med ett arbete gällande kommunens service och bemötande av företag och vi hoppas att det ska bidra till att förbättra även företagsklimatet som helhet, menar Lennart Bondeson, ansvarigt kommunalråd för näringsliv och tillväxtfrågor.

Örebro kommun har nyligen tillsatt ett tillväxtråd där ett tiotal företagare kontinuerligt träffar politiker och tjänstemän från Örebro kommun för att bl.a. diskutera frågor kopplat till företagsklimat.

– Örebro kommun kan inte skapa ett gott företagsklimat på egen hand. Tillväxtrådet är ett steg på vägen men vi önskar och ser ett behov av att utveckla fler arenor framöver tillsammans med näringslivet, säger Eva Lilja, näringslivsdirektör.

Arbetet pågår även internt. Under det senaste året har de kommunala förvaltningarna fått ett större operativt ansvar för näringslivsfrågorna i vardagen. Kommunen ska bli bättre på att samarbeta över förvaltningsgränserna för att företagarna ska möta kommunen som en part, som ger en samlad information och kan hjälpa företagaren att göra rätt.

– Det här är något som vi tror mycket på. Det är i mötet med kommunen som värdet skapas för företagen och vi lägger mycket kraft på att förbättra och kvalitetssäkra de interna flödena

Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in