Örebro kommun har skrivit på för att bli en klimatneutral kommun

By on 11 december, 2021

Nu har Kommunstyrelsens ordförande John Johansson (S) skrivit under Örebro kommuns avsiktsförklaring i klimatsamarbetet inom det strategiska innovations­programmet Viable Cities. Signeringen var en del av årets European Viable Cities Day, som anordnas av Viable Cities tillsammans med EU-kommissionens representation i Sverige.
 
Under eventet skrev representanter från samtliga ingående 23 kommuner, fem myndigheter och Viable Cities under klimatkontrakt och avsiktsförklaring för satsningen Klimatneutrala städer 2030, vilket innebär att samtliga parter åtar sig att investera i klimat- och hållbarhetsåtgärder och konkret bidra till att öka takten i klimatomställningen. På programmet stod även inblickar i EU:s arbete för klimat­neutrala städer.

– Med vårt centrala och strategiska geografiska läge är Örebro en av Sveriges snabbast växande städer, med både utmaningar och möjligheter för att nå de långsiktiga klimat­mål som finns på lokal och global nivå. Genom avsiktsförklaringen åtar vi oss att arbeta för att skriva under Klimatkontrakt 2030 nästa år. Med Klimatkontrakt 2030 visar Örebro att vi vill fortsätta vara en föregångare i klimatomställningen, genom ökat samarbete, kunskap och innovation, säger John Johansson (S), Kommunstyrelsens ordförande, Örebro kommun.

– Klimatneutralitet är målet och för att nå dit vill vi skapa en plattform för samverkan som ska möjliggöra en snabbare utveckling och omställning. Plattformen kommer att byggas utifrån de goda exempel och styrkor som redan finns i Örebro, men ska också bidra till samverkan kring de klimatutmaningar som kräver systeminnovationer. I Örebro består projektorganisationen av Örebro kommun, Örebrobostäder, Örebroporten, Futurum, Örebro universitet, Eon och Örebro föreningsråd, berättar Sara Andersson, projektledare, Örebro kommun.

Tamarinden – ett gott exempel att sprida

I samband med dagens ceremoni presenterade också varje stad varsitt område där man ligger i framkant. Örebro valde att lyfta fram Tamarinden, en hållbar och energi­smart stadsdel där ingående aktörer samarbetar för att hitta nya lösningar som främjar en hållbar tillvaro. På så sätt vill vi bidra till utveckling av smartare städer med lösningar som belastar miljön så lite som möjligt, både vad gäller nyproduktion och befintlig bebyggelse.

En av insatserna inom ramen för Örebros genomförande av satsningen Klimatneutrala städer 2030 handlar om att skala upp och bygga vidare på arbetet inom Tamarinden, för att minska energianvändningen och främja en hållbar utveckling inom fler nya och befintliga stadsdelar. 

Fakta om Viable Cities

Viable Cities är ett strategiskt innovationsprogram som finansieras av Energimyndigheten, Vinnova och Formas, och som är inriktat på klimatneutrala och hållbara städer. Städer har nämligen en avgörande roll i klimatomställningen, för trots att de bara täcker cirka 3 procent av jordens yta står de ändå för cirka 70 procent av alla utsläpp av växthusgaser. Dessutom växer världens städer snabbt och i Europa beräknas upp mot 85 procent av befolkningen bo i städer år 2050.

I Sverige ingår 23 kommuner och fem myndigheter för närvarande i programmet. Syftet är att snabba på klimatomställningen genom att främja samarbete och samverkan mellan olika aktörer.

Örebro
Örebronyheter

Källa: Örebro kommun

You must be logged in to post a comment Login