Tekniska förvaltningen spränger på Glanshammarsvägen – risk för köbildning på E18/E20

Av på 13 september, 2021
Med start onsdag den 15 september kl. 10 kan sprängning ske på Glanshammarsvägen.

Med start onsdag den 15 september kl. 10 kan sprängning ske på Glanshammarsvägen, där Tekniska förvaltningen bygger nya vatten- och avloppsledningar.

Under tiden Tekniska förvaltningen spränger finns risk för köbildning på E18/E20, eftersom sträckan som ligger nära platsen för sprängning behöver stängas av. 

– Under arbetet med att bygga nya vatten- och avloppsledningar på Glanshammarsvägen har vi stött på berg som behöver sprängas bort. Sträckan som ska sprängas ligger nära E18/E20 och av säkerhetsskäl behöver vi därför stänga av berörd sträcka i båda färdriktningar under cirka 10 minuter när vi spränger. Vi kan inte säga exakt vilka dagar vi behöver spränga, så för att förhindra köbildning uppmanar vi trafikanter att undvika sträckan under vardagar kl. 10, säger Ulrika Svensson, projektledare på Tekniska förvaltningen.

Sprängning kan ske måndag-fredag kl. 10-10.10 under perioden 15 september-15 november.

Örebro | Glanshammarvägen
Örebronyheter

Källa Örebro kommun

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in