Örebro län lovar att öka takten för mer el-drivna godstransporter

Av på 7 september, 2021

Transportsektorn står för nära en tredjedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser, mer el-drivna godstransporter är därför ett måste.

– Örebro län som är ett centrum för logistik och transporter i Sverige har ett särskilt ansvar, säger landshövding Maria Larsson, som tillsammans med regionstyrelsens ordförande Andreas Svahn nu undertecknat ett regionalt elektrifieringslöfte till regeringen.

– Transportsektorn utgör en stor del av Örebro läns näringsliv och det är viktigt att Region Örebro län är en ledande aktör i omställningen till ett hållbart och transporteffektivt samhälle. Att vi är det visar vi genom en rad olika åtaganden och insatser på både regional och nationell nivå, inte minst i arbetet kring att bygga Sveriges första permanenta elväg mellan Örebro-Hallsberg. Vi behöver också säkerställa tillgången på hållbar el för såväl näringsliv, privatpersoner och offentlig sektor, säger Andreas Svahn (S), regionstyrelsens ordförande i Region Örebro län.

Regeringen har genom elektrifieringskomissionen samlat in så kallade regionala elektrifieringslöften som komplement till det nationella löftet. Dessa löften visar hur samhället gemensamt, inom den närmsta tiden, kan öka takten i arbetet med att elektrifiera de regionala godstransporterna runt om i landet.

Region Örebro län och Länsstyrelsen i Örebro län har samarbetat för att tillsammans med näringslivet och kommunerna kunna bidra i den kommande kraftsamlingen och i löftet till elektrifieringskommissionen pekar länsstyrelsen och Region Örebro län på flera regionala satsningar:

  • Sveriges första elväg. Trafikverket fattade den första juli 2021 beslut om att bygga Sveriges första permanenta elväg på E20 mellan Hallsberg och Örebro där en elvägspilot ska testas. Region Örebro län arbetar aktivt för att elektrifiera tunga transporter och har, fram till nu, i samarbete med Trafikverket, kommuner, näringsliv och Örebro universitet identifierat förutsättningar, byggt kunskap och delat information mellan parterna. Ytterligare upptrappning av arbetet kring elvägspiloten kommer att ske i nära samarbete med Trafikverket från hösten 2021 och framåt.
    .
  • Mälardalsrådets Godstransportråd. Här bedrivs arbetet inom två temagrupper varav den ena fokuserar på elektrifiering och där samarbetsformer och åtgärder för att accelerera införandet av laddinfrastruktur och hållbara godstransporter på storregional nivå pågår.
    .
  • Projektet TransMission samverkar flera aktörer i Östra Mellansverige däribland Alfred Nobel Science Park i Karlskoga. Projektet riktar sig till leverantörer i fordonsindustrin i syfte att stötta dessa i teknikskiftet från fossildrivna till eldrivna fordon.
    .
  • I projektet ECS – The Innovative Smart Region samverkar samtliga län i Östra Mellansverige för att skapa förutsättningar för ett effektivt, tillgängligt och sammanhållet innovationssystem. Fokus ligger på att utifrån respektive regions prioriteringar för Smart Specialisering utveckla fyra utmaningsområden, varav ett benämns Morgondagens Energilösningar. I kommande EU-programperiod, som sträcker sig till 2027, kommer satsningar fortsatt göras inom detta spår där elektrifiering kommer vara centralt. Till exempel gällande hur länets fordons- och gruvindustri fortsatt kan utvecklas genom elektrifiering, samt hur fastighetsbestånd kan utvecklas.

Flera aktörer har anslut sig till Örebro läns elektrifieringslöfte och till det gemensamma arbetet för att påskynda omställningen till elektrifiering av transportsektorn. Aktörerna kommer såväl från offentlig sektor som från olika delar av näringslivet, här finns bland annat logistikföretag, transportköpare och företag som arbetar med infrastruktur.

Örebro län
Örebronyheter

Källa Region Örebro län

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in