Örebro världsledande inom prostatakirurgi

By on 3 december, 2023
Arkivbild

Under hela november har Movember-initiativet för att sätta särskilt fokus på mäns hälsa pågått världen över. Här i Sverige har det bland annat handlat om Mustaschkampen

Kanske har du sett Pressbyråns ”Lusseballe” för att uppmärksamma vikten av PSA-test för män över 50 år?

Det har dock inte pratats så mycket om den faktiska vården för prostatapatienter och hur den ser ut i Sverige. Intuitive Surgical har analyserat data från Sveriges Nationella Prostatacancerregister (NPCR) och kan konstatera att Sverige ligger mycket långt fram i ett globalt perspektiv sett till det stora genomslag som modern kirurgisk behandling har fått här. Så långt fram att vi kan kalla oss världsledande tillsammans med bland andra USA och Storbritannien.

Intuitive har även tagit fram data på region-nivå och den visar klart och tydligt att den rikstäckande utvecklingen avspeglas i Örebro, där utvecklingen sedan 2012 gått från 0 robotassisterade ingrepp till 94 under 2022.

Örebro är idag världsledande inom prostatakirurgi

Utvecklingen inom behandlingar av prostatacancer har gått mycket snabbt. Enligt siffror från Svenska Nationella Prostatacancerregistret har Örebro gått från att 0 procent av alla operationer av prostatacancer utförs med hjälp av robotassisterad kirurgi år 2012 till 100 procent år 2022. Därmed är Örebro med och bidrar till att Sverige blivit en av de ledande länderna i ett globalt perspektiv.

Statistiken är framtagen av Intuitive, global marknadsledare inom robotassisterad kirurgi med sitt da Vinci system, och visar att det i ett rikstäckande perspektiv har skett en liknande utveckling. Andelen operationer av prostatacancer som utförs med hjälp av robotassisterad kirurgi har ökat från 57,9 procent år 2012 till 97,5 procent år 2022. Det innebär att Sverige är att betrakta som världsledande på området, tillsammans med bland andra USA och Storbritannien.

– Utifrån ett patientperspektiv ser vi flera fördelar med robotassisterade operationer av prostatacancer. Det innebär ett mindre ingrepp än öppen kirurgi och kan genomföras med större precision vilket leder till kortare och lindrigare konvalescens, säger Magnus Annerstedt, urolog på C-Medical, som arbetat med kirurgisk behandling av prostatacancer sedan 1999.

Samtidigt innebär den förbättrade kontrollen som vi kirurger har vid robotassisterad kirurgi att vi kan skona känslig vävnad och enskilda nerver. Det i sin tur minskar risken för postoperativa problem med såväl kontinens som potens, vilket självklart är en stor fördel för prostatapatienternas livskvalitet.

Den första robotassisterade prostatektomin i Sverige utfördes av professor Peter Wiklund vid Karolinska Sjukhuset år 2001, bara ett drygt år efter att Binder och Kramer genomförde världens första sådan operation vid universitetssjukhuset i Frankfurt. Operationsroboten vid den första svenska operationen donerades ursprungligen till institutionen för att användas vid thorax-kirurgi, men Peter Wiklund och hans kollegor på Urologi-avdelningen fick snabbt upp ögonen för den moderna tekniken och dess potentiella användningsmöjligheter för andra sjukdomsområden.

– På många sätt är urologin ett föredöme i hur snabbt de dels tagit till sig fördelarna med robotassisterad kirurgi, men också i hur snabbt expertisen spritt sig genom professionen. Sverige sticker verkligen ut som föregångsland, även i ett internationellt perspektiv här, säger David Lang, Nordenchef på Intuitive.

Källa: Nationella Prostatacancerregistret

Tidslinje – utvecklingen av Prostatacancerbehandling:

1588: Spanska kirurgen Francisco Diaz skrev de första avhandlingarna om sjukdomar i urinvägarna och njurarna, och la därmed grunden för den moderna urologin.

Mitten av 1800-talet: Introduktionen av kateterisering inom urologin utgjorde ett stort framsteg.

1867: Tyske kirurgen Theodore Billroth, verksam vid universitetssjukhuset i Wien, gav sig ut på okänd mark och försökte genomföra den första radikala prostatektomin för cancerbehandling, via ett snitt i perineum.

1878: Maximilian Carl-Friedrish Nitze och Joseph Leiter utvecklar det första cystoskopet för undersökning av urinrör och urinblåsa.

1895: Wilhelm Röntgen uppfinner röntgenapparaten.

1903: Hugh Young genomför den första radikala prostatektomin.

1926: Det första resektoskopet, för operation av prostata, utvecklas av Maximilian Stern.

1940-talet: Cellgifter börjar användas för att behandla tumörer.

1940-talet: Charles Huggins upptäckt att metastatisk prostatacancer svarar på androgen ablation öppnar upp för hormonell behandling.

1947: Läkare i London genomför den första retropubiska prostatektomin, ett ingrepp som fortfarande används i vissa delar av prostatacancerbehandlingen.

1963: Den första ultraljudsundersökningen av en prostata genomförs.

1970: Kurt Semm lägger grunden för den moderna titthålskirurgin (laparaskopin).

1982: Patrick Walsh genomför den första radikala prostatektomin med det uttalade målet att skona nervtrådar för att minska komplikationer såsom erektionsproblem.

1986: PSA-testet godkänns av amerikanska läkemedelsinspektionen FDA.

1999: Första publicerade laparaskopiska radikala prostatektomin vid Montsouris Institute.

2000: Binder och Kramer vid universitetssjukhuset i Frankfurt genomför den första robotassisterade radikala prostatektomin.

2001: Professor Peter Wiklund vid Karolinska Sjukhuset genomför den första robotassisterade radikala prostatektomin i Sverige.

2012: Robotassisterade ingrepp står för majoriteten (57,9 procent) av de radikala prostatektomierna i Sverige.

2022: Fler än 97 procent av alla radikala prostatektomier i Sverige är robotassisterade ingrepp.

Hälsa | Örebro
Örebronyheter

Källa: Axicom

You must be logged in to post a comment Login