Osäkerhet bland företagsledare kring lönesättning i inflationstider

By on 24 oktober, 2022
Foto: Azets

Det råder osäkerhet bland landets företagsledare huruvida de bör ta hänsyn till inflationen i kommande löneförhandlingar med anställda. Fler än var fjärde bolag har inte bestämt om de kommer att höja medarbetarnas löner för att kompensera för ökade levnadskostnader. Samtidigt kommer närmare var tredje företag att ta hänsyn till inflationen i lönerevisionen trots att det riskerar att förvärra inflationen. Det visar en ny undersökning från Azets.

Azets har sedan 20 år tillbaka levererat tjänster inom redovisning, HR och lön. En fråga som är extra aktuell just nu kopplat till lönehantering är huruvida bolagen ska höja medarbetarnas löner för att kompensera för ökade levnadskostnader. Osäkerheten kring lönesättning i inflationstider bekräftas i en färsk undersökning som Origo Group har genomfört bland svenska VD:ar och CFO:er på uppdrag av Azets. I undersökningen svarar 28 procent att de inte har bestämt om de kommer ta hänsyn till inflationen i kommande löneförhandlingar.

– Det råder en osäkerhet gällande hur man ska förhålla sig till inflationen kopplat till medarbetarnas lönesättning. Företagsledare slits mellan att inte vilja förvärra inflationen och att känna ansvar för medarbetarnas ökade levnadskostnader, säger June Mejlgaard Jensen, VD på Azets i Sverige.

Närmare var tredje bolag kommer höja lönerna

40 procent av de tillfrågade svarar att de inte kommer ta hänsyn till inflationen i kommande lönesättning och därmed inte höja medarbetarnas löner mer än de brukar göra. Samtidigt uppger närmare var tredje VD och CFO (31 procent) att de kommer att höja lönerna på ett sätt som kompenserar för ökade levnadskostnader de kommande 12 månaderna.

– Det är överraskande att så många företag planerar att ta hänsyn till inflationen i lönerevisionen, särskilt eftersom flera arbetsgivarorganisationer och fackförbund rekommenderar att inte göra detta. Det finns en risk att inflationen späs på och blir mer långvarig. Samtidigt förstår vi det dilemma som företagsledare nu befinner sig i. Under de senaste åren har den största utmaningen för många företag varit att behålla och attrahera bra kompetens. Konkurrensen är hård och lönen har varit en viktig faktor i kampen om medarbetarna, säger June Mejlgaard Jensen.

Om undersökningen

Undersökningen är genomförd av undersökningsföretaget Origo Group på uppdrag av Azets via telefonintervjuer under augusti – september 2022. Undersökningen har 180 respondenter, varav 75 har titeln VD och 105 har titeln ekonomichef. I undersökningen inkluderades bolag över hela Sverige, i olika branscher (ej offentlig sektor). Företagen i undersökningen har minst 50 anställda.

Ekonomi | Sverige
Örebronyheter

Källa: Azets 

You must be logged in to post a comment Login