Över 50 g(l)ömda resurser har fått jobb

By on 28 februari, 2022
Arkivbild

Den g(l)ömda resursen är ett projekt för att ta tillvara potentialen hos högutbildade tredjelandsmedborgare och säkra kompetensförsörjningen i Örebro kommun och Karlskoga kommun. Hittills har över 50 personer fått arbete genom projektet. En utvärdering visar att Den g(l)ömda resursens direkta koppling till arbetsmarknaden är det som skiljer projektet från andra insatser eller program på området, och det är en förklaring till att projektet varit så framgångsrikt.

En av deltagarna som fått jobb genom projektet är Abdullatif Abboud, som har en examen inom beteendevetenskap från Syrien. Han arbetar nu som elevassistent på Grundsärskolan i Karlskoga kommun där han drar nytta av sin tidigare utbildning samtidigt som han lär sig mycket nytt.

– Jag tar hand om elever med speciella behov. Jag följer med eleverna i klassen, på samhälls- och musiklektioner, och följer med dem till matsalen. Jag har lärt mig att jobba i grupp, ta ansvar och jag har lärt mig arbeta med annorlunda regler. Jag har lärt mig teckenspråk, berättar Abdullatif Abboud.

– Vi har visstidsanställt Abboud utefter de kunskaper som han har visat under den här praktikperioden, och det finns goda möjligheter till att det fortsätter, berättar Sandra Boman, rektor på Grundsärskolan, Karlskoga kommun.

Målet nått vid halvtid

Projekt pågår från 2020 till december 2022 och är ett samarbete mellan Örebro kommun och Karlskoga kommun. Nu har halva projekttiden gått och en utvärdering visar att målet om antalet deltagare som har kommit ut i någon form av anställning eller praktik redan har uppnåtts.

– Glädjande nog har 59 personer hittills fått arbete från projektet och ungefär lika många studerar. Totalt har vi träffat och kartlagt fler än 250 personer, bland annat lärare, ekonomer och ingenjörer, som nu är inskrivna i projektet, berättar Kristian Måsén, projektledare för Den g(l)ömda resursen på Örebro kommun.

– Många deltagare i projektet har stor kompetens och erfarenheter. Därför är det projektets mål att deltagarna faktiskt kommer ut i arbete, eller får en tydlig plan för hur de bör gå till väga för att nå det målet. Det kommer vi jobba vidare med nu under projektets sista år.

Från utvärderingen:

”I våra gruppintervjuer med deltagare framgår att projektet i hög utsträckning har bidragit till att korta vägen till arbete. Projektet beskrivs som en bro mellan individer i målgruppen och arbetsmarknaden. Det är en viktig funktion, eftersom deltagarna menar att de har svårt att själva hitta och ta första steget ut på den svenska arbetsmarknaden.”

”Den g(l)ömda resursens direkta koppling till arbetsmarknaden är det som skiljer projektet från andra insatser eller program på området, enligt våra intervjuer med deltagarna.”

”Av gruppintervjuer med deltagarna beskrivs att projektet, samt möjligheten att komma ut i arbetslivet, stärkt deltagarnas självförtroende och skapat sociala värden. Detta är inte mål som projektet har, utan positiva effekter av att delta i projektet som deltagarna betonar”.

Utvärderingen är genomförd av Ramboll Management Consulting AB.

Örebro/Örebro län
Örebronyheter

Källa: Örebro kommun

You must be logged in to post a comment Login