Patienter får tryggare och enklare kontakt med sjukvården efter operation

By on 22 december, 2016

Nu har bolaget Rapp AB, som bygger på professor Ulrica Nilssons forskning, blivit CE-märkt och registrerat hos Läkemedelsverket som en medicinteknisk produkt. Dessutom har företaget fått en ny VD. Viktiga steg för att sjukvården ska få möjlighet att använda Rappen – ett digitalt verktyg för att följa upp nyopererade patienter.

All information som samlas in via verktyget kommer till nytta för framtida förbättringar inom sjukvården och innebär samtidigt en ökad trygghet för den enskilde patienten. Jag ser en stor utvecklingspotential både inom det offentliga och privata, säger Anna Skogh, VD för Rapp AB.

Hon kommer närmast från Tunstall Healthcare Group och tillträder som VD 1 februari 2017. Hon har lång erfarenhet av försäljning inom såväl den privata som offentliga vården och nu har hon fått uppdraget att se till att Ulrica Nilssons innovation kommer till nytta.

Recovery Assessment by Phone Points fick priset för årets digitala innovation 2016 och systemet innebär att en nyopererad patient dagligen följs upp genom att besvara 24 frågor om till exempel smärta, illamående, sömnsvårigheter. Dessutom får patienten möjlighet till en direktkontakt med vården. Sista frågan hon eller han får, är om man vill att en sjuksköterska ska ringa upp.

Det är många patienter som skulle kunna erbjudas en bättre uppföljning med Rappen, eftersom majoriteten av alla dagkirurgipatienter åker hem samma dag. I Sverige handlar det om cirka två miljoner operationer varje år.

Uppföljningen ser olika ut för olika patienter – en del har ingen alls och många upplever att det är svårt att få kontakt med vårdgivaren. Det gäller patienter i alla åldrar och dessutom efter alltmer komplicerade operationer. Cirka en tredjedel av dessa skulle kunna följas upp med Rappen.

Verktyget har använts i en klinisk studie baserad på 1 000 patienter, som fick testa och utvärdera verktyget. Det har visat sig vara enkel att använda och skapar trygghet i och med att det är lätt att få kontakt med sjukvården. Därför tror vi RAPP kan göra skillnad, säger Ulrica Nilsson.

Målet är att förbättra patienternas återhämtning och livskvalitet och att patienter ska känna att de får mer kontroll över sin egen hälsa. Samtidigt innebär verktyget bättre möjligheter för sjukvården att utvärdera och följa upp.

Örebro Universitet
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login