Personalbrist hämmar trädgårdsbranschen

By on 13 augusti, 2019

Den gröna näringen i Sverige är inne i en expansiv fas. Branschen ropar efter utbildad personal men bromsas i sin utveckling av brist på människor att anställa. Samtidigt minskar antalet platser på arbetsmarknadsutbildningarna på grund av politiska beslut. Det drabbar såväl branschen som de arbetssökande.

– När får vi sätta igång att utbilda fler till den gröna näringen, frågar Elisabeth Broberg Lewén, VD på Hvilan Utbildning.

Den gröna näringen omfattar odling, utemiljö och anläggning. Den svenska trädgårdsnäringen producerar ett värde av cirka 7 miljarder kronor i primärproducentledet och sysselsätter cirka 20 000 personer på hel- och deltid. Utemiljöbranschen, som omfattar trädgårdsarkitektur, planering och förvaltning, omsätter cirka 23 miljarder svenska kronor.

Den svenska trädgårdsbranschen har kraftig utvecklingspotential och bidrar aktivt till sysselsättningen genom ett stort behov av utbildad arbetskraft. Branschen har en stark efterfrågan på forskning, innovation och utbildning.

– Hvilan Utbildning har en lång tradition av gröna utbildningar, såväl på gymnasienivå som i form av vuxenutbildning och uppdragsutbildningar, säger Elisabeth Broberg Lewén. Mellan 75 och 98 procent av de studerande från skolans arbetsmarknadsutbildningar har fått anställning efter avklarad utbildning och branschen fortsätter att ropa efter utbildad personal.

Den senaste tiden har Arbetsförmedlingens inköp av arbetsmarknadsutbildningar och andra insatser i landet minskat med upp till 40 procent, dels på grund av minskade anslag till Arbetsförmedlingen i Kristdemokraternas och Moderaternas budget före årsskiftet, dels på grund av beslutet i januariavtalet att myndigheten ska reformeras i grunden. Detta rimmar illa med den stora möjligheten för arbetssökande att få varaktig anställning inom den gröna näringen.

– Vi har möjlighet att utbilda långt fler, så snart politikerna väljer att satsa på efterfrågade arbetsmarknadsutbildningar. Det gäller såväl här på Hvilan Utbildning som hos våra kollegor i branschen. Tiden går och vi frågar oss när ansvariga politiker ska presentera en lösning.

Politik | Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login