Polio – ett hot endast en flygresa bort

Av på 23 oktober, 2013

Varje år den 24 oktober uppmärksammar Rotary de framsteg som har gjorts med den globala insatsen för att utrota polio.

Målet är så nära, så nära, men risken för att den fruktade sjukdomen åter ska härja bland barn i hela världen är inte över. Smittan är bara en flygresa bort från oss !

Den finns fortfarande i Afghanistan, Pakistan och Nigeria och det senaste året har det förekommit utbrott av polio i Somalia, Kenya och Etiopien. Dock är det en ljuspunkt att antalet nya poliofall i världen aldrig har varit lägre än nu.

Sedan Rotary på 1980-talet satte som mål att utrota polio i världen har över två miljarder barn i 122 länder vaccinerats. När Rotary tillsammans med Världshälsoorganisationen (WHO), UNICEF och US Centers for Disease Control and Prevention inledde den världsomspännande poliokampanjen drabbades cirka 350.000 barn årligen av polio. Förra året registrerades 223 fall i världen. Hittills räknar man med att poliokampanjen har förhindrat 250.000 dödsfall och fem miljoner människor har sluppit förlamning .

Förutom hälsomyndigheterna i de flesta länder har medlemmar i Rotary ställt upp som volontärer i hundratusentals timmar för att vaccinera barn. Det har krävts enorma summor pengar för att komma så här långt i arbetet med att utrota polio. Bland annat har Rotarys medlemmar i världen bidragit med 1,2 miljarder dollar till kampanjen.

De flesta länder har nu förklarats fria från polio, men så länge som smittan fortfarande finns i de tre ovan nämnda länderna, är risken för nya epidemier bara en flygresa bort. Kampanjen mot polio beräknas hålla på till 2018 och det krävs ytterligare stora summor pengar. Här får Rotary hjälp av Bill

& Melinda Gates Foundation. Varje dollar Rotary ger till polioprojektet kommer Gates Foundation att matcha med 2:1, dvs de ger två dollar- eller upp till 35 miljoner dollar per år. Dessa pengar bekostar operationellt stöd, vårdpersonal, laboratorieutrustning och material för utbildning av hälsovårdsarbetare och föräldrar. Regeringar, företag och privatpersoner spelar alla viktiga roller när det gäller finansieringen av det här arbetet.

Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in