Politikens svar på idrottens behov

By on 25 april, 2022
Arkivbild

Fem av åtta riksdagspartier vill att Boverket inkluderar idrott i sin vägledning till kommunerna. Det visar resultatet i Riksidrottsförbundets enkät ställd till samtliga partier.

För idrottsrörelsen är frågan om plats för idrott helt central. Sverige har för få idrottsanläggningar. Det byggs inte nya i tillräcklig takt och det finns ett stort renoveringsbehov. Tillgång och avstånd till en idrottsanläggning påverkar i hög grad hur mycket som barn, unga och vuxna idrottar.

– Tonåringar är en grupp som mår allt sämre både fysiskt och psykiskt på grund av ökat stillasittande och upplevelse av stress och press. Vi ser ökande hälsoklyftor, växande segregation och ett samhälle som glider isär. I ett socialt hållbart samhälle, där stadsutveckling är mer än bara boende, kan idrottsrörelsen vara en kraft men då krävs att idrotten inte tas för given eller glöms bort när det byggs och förtätas och inte heller att idrottshallar och ytor försummas utan underhålls och renoveras, säger Björn Eriksson.

För att minska risken att idrotten glöms bort eller prioriteras bort vill Riksidrottsförbundet att Boverket inkluderar ordet idrott i sin vägledning. De fem partier som svarat att de vill att Boverket inkluderar idrott i sin vägledning till kommunerna är S, Mp, V, C och KD.

Onsdag 27 april klockan 15.30-16.30 hålls en partiutfrågning i Idrottens hus i Stockholm. Deltar gör Anders Ygeman, idrottsminister Socialdemokraterna, Michael Artursson, partisekreterare Centerpartiet, Kristina Axén Olin, vice ordf Kulturutskottet Moderaterna, Hanna Gedin, tf partisekreterare Vänsterpartiet, Emma Hult, ordförande Civilutskottet Miljöpartiet, Roland Utbult, idrottspolitisk talesperson Kristdemokraterna.

– Ska idrotten kunna fortsätta utvecklas måste politiken ge oss förutsättningar. Närhet till idrottsanläggningar och idrottsytor är avgörande för en inkluderande idrott för alla och även i arbetet med återstart. Att inte alla partier vill bidra till det är oroande men jag förväntar mig att initiativ tas av de som nu är positiva så de går från ord till handling, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet.

Riksidrottsförbundet vill även att ordet idrott läggs till i plan- och bygglagen för att kommunerna ska ta med anläggningar och idrottsmiljöer vid planläggning. Här är riksdagspartierna tveksamma. Bara två är positiva, V och L. Medan S, M och C vill invänta översyn eller inleda utredning. MP och SD vet ej/har inte landat i frågan.

Sverige
Örebronyheter

Källa: Riksidrottsförbundet

You must be logged in to post a comment Login