Preliminär sammanställning av omkomna vid drunkningsolyckor under oktober 2020

Av på 9 november, 2020

Svenska Livräddningssällskapets, SLS, preliminära sammanställning över personer som mist livet vid drunkningsolyckor visar att 0 personer omkommit under oktober i år jämfört med en (1) person under oktober 2019. Totalt har 74 personer omkommit i år vid drunkningsolyckor jämfört med 50 personer under samma period förra året.

2020 oktober 2019
0 fritidsbåt 1
0 bad 0
0 övriga 0
0 totalt 1

Aldrig tidigare har Svenska Livräddningssällskapet noterat NOLL omkomna i drunkningsolyckor för oktober månad. Dessutom är det första gången sedan 2010 som den preliminära rapporten noterar två månader med NOLL omkomna i drunkningsolyckor under ett och samma år. Naturligtvis mycket glädjande och motiverande för alla aktörer som engagerar sig genom att främja, förebygga och avhjälpa i det livsviktiga arbetet med att höja säkerheten i, på och vid vatten runt om i Sverige. När fler aktörer samverkar kan vi tillsammans påverka situationen för allmänheten och därmed också pressa ner drunkningstalen.

Några enkla rekommendationer för att så långt som möjligt undvika drunkningsolyckor.

De flesta olyckor är möjliga att förebygga genom att planera sin aktivitet och att se till att inte vistas ensam i, på eller vid vatten och att alltid använda flytväst i samband med färd och arbete på och vid vatten.

Lär dig känna igen tidiga tecken på att du själv eller andra personer är i en situation som snabbt kan eskalera till det ohanterbara. Se till att ropa på hjälp och få iväg ett snabbt larm till 112, SOS alarm, om du upplever att någon befinner sig i en drunkningssituation. Att någon hamnar i fara inträffar ofta tyst och när du minst anar, förloppet kan vara oväntat snabbt och tiden för att ingripa och bryta förloppet är avgörande för att personen ska överleva.

Tänk på din egen säkerhet innan du agerar. Försätt aldrig dig själv i en situation som kan innebära fara för ditt liv. Ropa på hjälp och skapa en kedja som räddar liv vid drunkning. Använd alltid en förlängd arm om du behöver rädda någon i vattnet. Gärna en livboj men det går lika bra med något annat som flyter eller är tillräckligt långt för att nå den nödställde som en; gren, rep, stege, klädesplagg eller liknande.

Se till att få bort den nödställde från vattnet och upp på land och gör ditt bästa för att förbättra tillståndet för den räddade. Gör en grundläggande medvetandekontroll och försöka komma i kontakt med personen för ett bättre omhändertagande. Är personen medvetslös, larma 112 och påbörja hjärt- och lungräddning.

Avslutningsvis, ingen kan göra allt men alla kan göra något. För att lära sig grundläggande kunskap om att rädda liv i, på och vid vatten finner du mer information på www.svenskalivraddningssallskapet.se

Kortfattad beskrivning av drunkningsolyckor med dödlig utgång under oktober 2020

– Inga omkomna.

* Statistiken bygger på data hämtad från flera olika källor: mediers rapportering, rapporter från våra egna lokala och regionala förbund, samt att uppgifterna kontrolleras med polis och räddningstjänst. Statistikens stäms regelbundet av mot olika officiella källor, exempelvis MSBs IDA-databas över räddningsinsatser, Socialstyrelsens dödsorsaksregister och Transportstyrelsens statistik över fritidsbåtsolyckor.

Statistiken sammanställs varje månad och i januari varje år görs en årssammanställning. Sammanställningen redovisar omkomna genom drunkning i Sverige samt drunknade svenska medborgare utomlands -exklusive suicid.

Reginalt
Örebronyheter

Källa: Svenska Livräddningssällskapet

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in