Prispress hindrar flygets gröna omställning

By on 24 mars, 2017
Biobränslen produceras genom biologiska processer, som till exempel vid jordbruk och rötning.

Flygbolagens hållbarhetsprofil är inte en avgörande faktor när resenärer bokar sin flygbiljett. Sju av tio svenskar baserar i stället valet av flygresa på priset, visar en undersökning från KLM/Ipsos. Samtidigt menar svenskarna att politikerna, flygbolagen och flygplanstillverkarna bär störst ansvar för att göra flyget mer hållbart, medan konsumentens ansvar lyfts fram i betydligt lägre utsträckning. 

Sju av tio svenskar väljer flygbiljett baserat på pris, jämfört med åtta procent som aktivt väljer biljett baserat på hur hållbart flygbolaget är. Siffrorna kommer från en undersökning om svenska folkets syn på flygets miljö- och klimatpåverkan, som KLM har tagit fram med hjälp av Ipsos.

Prispressen i flygbranschen gör det svårt för flygbolag att gå före med ambitiösa åtgärder för att minska flygets miljö- och klimatpåverkan. Framför allt blir det svårt för flygbolag att satsa på dyrare åtgärder, som till exempel att öka användningen av hållbart bioflygbränsle eftersom det är flera gånger dyrare än vanligt flygbränsle, säger Paul Terstegge, Nordenchef för Air France-KLM.

Svenska folket anser att flygbolagen och flygplanstillverkarna bär störst ansvar för att minska flygets miljö- och klimatpåverkan, följt av politiker på nationell och europeisk nivå. Endast nio procent av svenskarna lyfter fram att konsumenten bär störst ansvar för att minska flygets utsläpp. Med tanke på att en majoritet av flygresenärerna prioriterar pris över hållbarhet, finns det en risk att de ambitiösa klimatåtgärderna faller mellan stolarna när ansvaret ligger hos flygbolagen.

KLM menar att det behövs mer politiskt ledarskap för att bidra till att flyget snabbt kan ställa om till ett mer hållbart flyg, vilket även en betydande del av respondenterna i undersökningen lyfter fram. Framför allt finns det ett behov av tydliga ekonomiska incitament för att flyga mer hållbart och öka användningen av bioflygbränsle. Där har politikerna en viktig roll att spela, säger Paul Terstegge.

Bioflygbränsle kan minska flygets fossila koldioxidutsläpp med uppemot 80 procent, och är ett effektivt sätt att minska flygets utsläpp då det kan användas i befintliga flygplan. I dag är bioflygbränsle mellan två och tre gånger så dyrt som fossilt flygbränsle. Det höga priset gör det svårt för flygbolag att ställa om till förnybara bränslen och samtidigt behålla sina betalande resenärer, framför allt eftersom det inte finns någon skattelättnad för bioflygbränsle vilket det finns för biobränsle för vägtransporter.

KLM satsar sedan flera år tillbaka på att stimulera efterfrågan och utvecklingen av biobränsle för flyget. I dag flyger KLM med inblandat bioflygbränsle på alla sina flygningar från Los Angeles till Amsterdam. Biobränslet som används tillverkas av använd frityrolja och har producerats av det Kalifornien-baserade bolaget AltAir. Det högre bränslepriset täcks upp av pengar som KLM har samlat in genom KLM Corporate BioFuel Programme, där företag som Heineken och Accenture samt Nederländernas infrastruktur- och miljödepartement betalar pengar för att stötta övergången till biobränsle.

Mattias Goldmann, vd på Fores med 2030-sekretariatet, har nyligen besökt AltAir, världens största producent av biobränsle för flyg. Han menar att ökad användning av biobränsle är en viktig del i att göra flyget mer klimatsmart och vill se fler politiska styrmedel som gynnar flygbolagens omställning.

– Biobränsle är en viktig del i att snabbt minska flygets klimatpåverkan, tillsammans med energieffektivare plan. Det vore rimligt att flygplan med lägre klimatpåverkan får lägre landningsavgift, som Norge beslutat, en flygskatt lika för alla som nu diskuteras i Sverige hjälper inte omställningen, säger Mattias Goldmann.

 Mer om bioflygbränslen….

Vad är bioflygbränslen?
Biobränslen är drivmedel som produceras genom biologiska processer, till exempel vid jordbruk och rötning, i stället för kemiska processer för att producera fossila drivmedel med exempelvis olja eller kol. Biobränslen kan utvinnas direkt från plantor, sockerrör, alger, säd som vi inte äter och använd matolja, eller genom avfall från jordbruk, industrin och hushåll. Bioflygbränsle har samma tekniska kvaliteter som flygfotogen, men det är producerat på ett annorlunda sätt.

Varför använda biobränslen?
Genom att använda biobränsle minskar de fossila koldioxidutsläppen från flyget med uppemot 80 procent, eftersom bränslet inte bidrar till några koldioxidutsläpp. Fram till för några år sedan var fossilt fotogen det enda tillgängliga flygbränslet. Det är dock viktigt att påpeka att flyget påverkar klimatet även om bränslet inte ger några fossila koldioxidutsläpp, till exempel genom utsläpp av kväveoxider och vattenånga samt effekter från kondensstrimmor.

Vilka biobränslen använder KLM?
KLM använder enbart biobränslen gjorda av råvaror utan negativ påverkan på biodiversitet och mattillgång. Till exempel används råmaterial som förbrukad matolja och Camelina, en planta som växer i Spanien på mark med liten eller ingen bördighet samt utan negativ påverkan på närliggande växtodling. Camelina kan minska koldioxidutsläppen med uppemot 50 procent, medan använd matolja minskar utsläppen med uppemot 80 procent.

Sedan september, och under tre år framåt, flyger KLM med 50 procent inblandat biobränsle på samtliga flygresor från Los Angeles till Amsterdam. Vid dessa flygningar används biobränslen gjort på förbrukar matolja som raffineras av AltAir i Los Angeles.
Hur funkar produktionen och distributionen?
Biobränslen är bränslen som produceras av biomassa. Det första steget är att transportera plantorna eller andra råmaterial till en fabrik som bearbetar de till en vätska. Nästa steg är att ta vätskan till ett raffinaderi, där den processas till biobränsle. I dag är de flesta raffinaderier fokuserade på biodiesel för vägtransporter, medan biobränsle för flyget ses som en biprodukt. För att öka produktionen, och därmed tillgången till biobränsle behövs det raffinaderier som fokuserar på biobränsle för flyget.

Det sista steget är att transportera biobränslen till flygplatserna för att kunna tanka flygplanen. Fram till nyligen var detta enbart möjligt med hjälp av bränsletruckar, men i januari 2016 blev Gardemoen i Oslo den första flygplatsen i världen som levererade biobränsle direkt genom det vanliga tankningssystemet. KLM var ett av flygbolagen som var med om att beställa biobränslet.

Varför flyger inte alla flygbolag på biobränsle i stor skala?
Det finns flera olika anledningar till att det ännu inte är möjligt att flyga med 100 procent biobränsle. En av de främsta anledningarna är flygtrafikens strikta säkerhetsregler, som för tillfället begränsar användningen av biobränsle till maximalt 50 procent inblandning i fotogen. Ett annat skäl är bristen på produktion som innebär att biobränsle är mellan två och tre gånger så dyrt som fossila bränslen. Priserna för bioflygbränslet varierar dock mellan regioner och kan komma att stiga framöver eftersom tillgången är osäker.

KLM kämpar för att stimulera produktionen av biobränsle, men kan inte göra detta på egen hand och arbetar därför tillsammans med leverantörer, den holländska regeringen och flera företag. 2010 bildade KLM tillsammans med Spring Associates och ARGOS den gemensamma verksamheten SkyNRG, som arbetar för att öka tillgången på biobränsle för flyget.

KLM arbetar även med att bredda marknaden för biobränsle genom KLM Corporate BioFuel Programme, som likt svenska Fly Green Fund samlar in pengar för att jämna ut prisskillnaden mellan biobränsle och fossila bränslen. Bland organisationerna som är med och stöder initiativet finns till exempel Heineken, Nike, Accenture samt Nederländernas infrastruktur- och miljödepartement.

Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login