Professionell juridisk hjälp

By on 25 november, 2021

Tack vare ett väl fungerande samarbete med Götmars kan Bergslagens Sparbank erbjuda professionell hjälp inom ekonomisk familjerätt, Bergslagens Sparbank har hälsat på hos denna anrika byrå med rötter i Lindesberg.

Familjeföretaget Götmars startade sin verksamhet 1960. Till en början ägnade man sig åt bergravningsbyråverksamhet men med tiden har företaget utvecklats till att också erbjuda andra juridiska tjänster.

Bergslagens Sparbank träffar vd:n Marcus Götmar tillsammans med juristen Ida Lilja och boutredaren Jenny Eklöw, de två som mest är i kontakt med Bergslagens Sparbanks kunder.

Vi erbjuder tjänster i livets viktigaste skeenden, till exempel vid husköp, giftermål eller när en anhörig lämnat oss. Götmars är en partner för hela livet, förklarar Marcus.

Lång historia

Även om firman formellt sett grundades 1960 kan man säga att de har längre historik än då, om än på ett indirekt sätt. I Lindesberg fans tidigare en byrå med namnet Thorin som Götmars köpte upp. Eftersom Thorins startade redan på trettiotalet kan man ju faktiskt hävda att Götmars historik sträcker sig närmare ett sekel bakåt i tiden.

– Det finns en annan koppling också: Min farfar, som startade Götmars, hade i sin tur hade Jan Thorin, som startade Thorins, som mentor. Man kan säga att cirkeln är sluten, säger Marcus med ett leende.

Stöd genom hela livet

Erfarenheterna från dödfallsjuridiken har visat sig ge Götmars goda förutsättningar att erbjuda tjänster inom närliggande juridiska rättsområden.

Här har också samarbetet med Bergslagens Sparbank hjälp oss att komma i kontakt med kunder tidigare än när dödsbon ska hanteras, förklarar Ida Lilja. Vi hjälper till med allt från bodelningar, generationsskiften och vid upprättande av olika handlingar – som till exempel framtidsfullmakter, testamenten och äktenskapsförord.

– Bankens kunder har ju ofta en regelbunden kontakt med sin rådgivare. De kan ofta se när behov finns och erbjuda sina kunder att träffa oss för att få hjälp, utvecklar Jenny Eklöw.

Ökad medvetenhet

Alla tre upplever en ökad medvetenhet hos kunder när det gäller vikten av att hålla ordning på olika dokument, handlingar och överenskommelser.

– Kanske beror det på att det finns mer information tillgänglig, på exempelvis nätet, men det beror nog också på att det idag kan vara mer komplexa familjerelationer, resonerar Ida.

– En annan faktor till att man ofta behöver planera överlåtelser inom familjen i tid är dagens bostadsmarknad, där folk blir alltmer förmögna tack vare prisutvecklingen, men kapitalet är låst i fast egendom. Detta i kombination med mer komplicerade familjesammansättningar gör att det är viktigt för alla inblandade att ha ordning på allt. Det är också viktigt för banken att ha insyn i detta, till exempel i samband med kreditgivning: Vad händer vid eventuell framtida separation eller dödsfall? resonerar Marcus.

Senare års krav på kontantinsats vid köp av bostad har också gjort det allt vanligare att föräldrar går in och stöttar barn med gåvor och/eller lån.

Detta är ytterligare ett exempel på en situation när det är viktigt att allt är rätt dokumenterat, annars är det lätt att det blir konflikt mellan syskon vid framtida boutredning, säger Jenny.

Framtidsfullmakt allt vanligare

På senare år har framtidsfullmakter blivit allt vanligare. En väldigt viktig handling som innebär en stor skillnad när en person inte längre själv är tillräknelig och kan sköta sina juridiska eller ekonomiska åtaganden.

– Om till exempel en äldre släktning blir dement kan en framtidsfullmakt vara ovärderlig för att kunna hantera eventuell flytt, försäljning av bostad, betalning av räkningar med mera, förklarar Ida.

– En annan viktig del, som man bör ta tag i tid, är generationsskiften. Det gäller att planera i god tid – och med god tid menar vi på Götmars år och inte veckor, säger vd:n Marcus.

Viktigt samarbete för banken

Samarbetet mellan Bergslagens Sparbank och Götmars innebär en extra trygghet för bankens kunder.

– Familjejuridik och civilrätt hänger mycket samman med den rådgivning och de affärer vi arbetar med – och på Götmars får våra kunder tillgång till professionellt juridiskt stöd. Att de dessutom har kontor på de flesta av de orter som banken finns på gör också att de är väldigt synkade med vår lokala närvaro, säger Cecilia Jeffner, vd på Bergslagens Sparbank.

Örebro län | Lindesberg
Örebronyheter

Källa Bergslagens Sparbank

You must be logged in to post a comment Login