Programmet klart till Ideell kulturallians konferens om delaktighet

By on 12 november, 2019

Staten, regionerna och kommunerna. Hur ska vi tillsammans nå målet om allas delaktighet i kulturen? Hur kan civilsamhällets (ideella sektorn) röst stärkas i relation till förvaltning och politik? Det är temat för den halvdagskonferens – ”Bottendöd eller kulturell glöd? Syresätt kulturen” – som samarbetsorganisationen för det civila samhällets organisationer på kulturområdet (Ideell kulturallians) bjuder in alla intresserade till.

Samarbetsorganisationen Ideell kulturallians bjuder in alla intresserade till en kostnadsfri halvdagskonferens om delaktighetsmålet inom kulturen:

  • Var: Bio Capitol, Sankt Eriksgatan 82, Stockholm.
  • När: 25 november kl 13-17.
  • Anmälan: Begränsat antal platser. Anmälan senast 18 november via denna länk >> https://invajo.com/l/0anS9pIrhS

Program: Bottendöd eller kulturell glöd? Syresätt kulturen!

13.00-13.20 Gunnar Ardelius (Ideell kulturallians): Välkomsttal och presentation av Ideell kulturallians lägesrapport. Nedslag i fem regioner om den ideella kultursektorns relation till förvaltning och politik.

13.20-13.40 Sverker Härd (generaldirektör, Myndigheten för kulturanalys): Kommentar: Ideell kulturallians lägesrapport. Presentation av Myndigheten för kulturanalys nya undersökning om kulturen och geografin.

13.40-14.30 Anna Rydborg (ordförande Ax – kulturorganisationer i samverkan), Magdalena Hasselquist (ordförande, Ideell kulturallians Skåne) och Calle Nathanson (VD Folkets Hus och Parker, ordförande Ideell kulturallians): Ideell kulturallians medlemmar i ett panelsamtal om det aktuella läget för kulturen runtom i landet.

14.30-15.00 Helene Öberg (statssekreterare kulturdepartementet) i samtal med Gunnar Ardelius (Ideell kulturallians) om möjliga vägar framåt för att stärka den ideella kultursektorn.

15-15.30 Fika

15.30-16.00 Mats Djurberg (generalsekreterare, Svenska Unescorådet): UNESCOS arbete kring mångfald och kreativitet.

16.00-16.45 Staffan Forssell (generaldirektör, Statens Kulturråd), Kajsa Ravin (kulturdirektör, Region Uppsala) och Maria Jacobsson (kulturexpert, Sveriges Kommuner och Landsting): Panelsamtal. Staten, regionerna och kommunerna. Hur ska vi tillsammans nå målet om allas delaktighet i kulturen? Avslutas med frågor och samtal med publiken. Moderator: Calle Nathanson

16.45-17.00 Avslutning

…..

Studiehandledning: Höj rösten i kulturpolitiken

Ideell kulturallians har gett ut en studiehandledning. Materialet är ett verktyg för alla som vill vara med och delta och påverka samråden runt kulturfrågor. Eller för dig som bara vill lära dig mer om kulturpolitik och delta i samtal om kulturens värde.

…..

”Politiken och institutionerna behöver det ideella kulturlivets stöd”

Det offentliga har misslyckats med att nå de kulturpolitiska målen när det gäller delaktighet. Nedskärningarna inom den kommunala ekonomin hotar att förvärra situationen ytterligare. Men det ideella kulturlivets organisationer kan hjälpa politiken att vända utvecklingen, skriver Calle Nathanson (ordförande i Ideell kulturallians) och Gunnar Ardelius (verksamhetschef Ideell kulturallians) i en debattartikel.

Citat ur debattartikeln:
”Syrsätts inte det ideella kulturlivet blir resultatet en utbredd bottendöd, som rubbar hela det kulturella ekosystemet. Politiken och kulturinstitutionerna behöver det ideella kulturlivets stöd. Det civila samhällets kulturorganisationer är unika på så vis att de når ut i minsta kapillär.”

”Det är dags för kommunerna att axla sitt ansvar. En lyhörd dialog och en mer formaliserad samverkan mellan civilsamhällets aktörer, institutionerna och de kommunala och regionala tjänstemännen skulle vara värdefull.”

…..

Ideell kulturallians – en samarbetsorganisation för ideella kultursektorn

Ideell kulturallians är en samarbetsorganisation för det civila samhällets organisationer på kulturområdet. IKA företräder 20 medlemsorganisationer som sin tur företräder över en miljon medlemmar, där verksamheten till stor del bedrivs ideellt.

Ideell kulturallians samordnar och driver gemensamma frågor, bland annat genom att lobbyarbeta, driva projekt, omvärldsbevaka, skriva remisser, göra egna undersökningar och försöka påverka politiker och tjänstemän: ”Vi samverkar för att bli en starkare röst gentemot politiken och offentlig förvaltning”.

Ideell kulturallians verkar för att synliggöra de stora kulturella samhällsinsatser som görs av organisationernas medlemmar och civilsamhället i stort. Kunskapen om denna sektor behöver öka och Ideell kulturallians bidrar med expertis omkring kulturorganisationernas förutsättningar och gemensamma behov av utvecklingsinsatser.

Regionalt
Örebronyheter

Källa Lindekultur

You must be logged in to post a comment Login