Rädda Barnen om Kronofogdens siffror att fler barn berörs av vräkning

Av på 6 oktober, 2019
Arkiv bild.

Rädda Barnen har tagit del av Kronofogdens nya siffror, om fortsatt ökning av antalet vräkningar i Sverige som berör barn. Under första halvan av 2019 har 253 barn berörts av en vräkning, 22 barn fler än samma period förra året .

Det har tidigare rått en stor enighet över partigränser i ambitionen att minska antalet vräkningar av barnfamiljer, bl.a. har Kronofogden och Socialstyrelsen tagit fram stöd och förslag på rutiner till hjälp för kommuner och hyresvärdar. Som ett resultat av en kraftsamling av flera samhällsinstanser har man behövt avhysa färre barnfamiljer. Men i fjol skedde ett trendbrott. Antalet vräkningar ökade igen efter en stadig minskning det senaste årtiondet. Rädda Barnen är bekymrade över att den satsning på att förebygga och förhindra vräkningar av barn, inte tycks hålla i sig på samma nivå som tidigare.

I Rädda Barnens rapport En plats att kalla hemma om barnfamiljer i strukturell hemlöshet, berättar barn och föräldrar om konsekvenserna av att inte ha ett hem. Flertalet barnfamiljer i hemlöshet har överhuvudtaget inte lyckats ta sig in på bostadsmarknaden, och finns därför inte med i Kronofogdens statistik. Tusentals barn i Sverige tvingas bo i tillfälliga bostäder som osäkra andrahandskontrakt, på vänners soffor och på vandrarhem. Inte sällan vet de inte var de ska ta vägen en månad, eller ens en vecka, fram i tiden. Många barn drabbas av sämre hälsa, får sämre utsikter för lyckade studier och för en meningsfull fritid. Inte minst förlorar de den grundläggande förutsättning för trygghet som det innebär att ha ett hem.

Skadorna på samhälls- och individnivå är stora och kostsamma, och kommer att växa om vi inte stoppar denna utveckling.

Politik | Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in