Rädsla, våld och isolering begränsar livet för kvinnor i Myanmar

By on 9 mars, 2022

Ökat våld och osäkerhet tvingar bort kvinnor från jobb och hälsovård i Myanmar, vilket signalerar en försämring av tidigare utvecklingsframsteg i landet. Det visar en ny studie från FN som genomförts med över 2 200 kvinnor från landet.

Rapporten ”Regressing Gender Equality in Myanmar: Women Living Under the Pandemic and Military Rule” visar att kvinnors möjligheter att ta del av utvecklingen i landet begränsas på grund av rädsla för våld. Studien, som genomfördes i december 2021, visar att en tredjedel av de tillfrågade kvinnorna är rädda för att röra sig i sitt bostadsområde, även på dagtid.

Detta är en kraftig ökning jämfört med resultatet av en liknande studie 2019, då bara 3,5 procent av de tillfrågade kvinnorna i Myanmar uppgav att de kände sig otrygga i sitt närområde under dagtid. Hälften av de tillfrågade kvinnorna uppgav att de känner sig otrygga utanför sitt eget närområde, och en tredjedel uppgav att de känner sig otrygga i sina egna hem på natten.

”Rapporten sänder ett tydligt och skrämmande budskap om att rädslan för våld kraftigt begränsar livet för kvinnor i Myanmar. Detta kräver åtgärder omedelbart”, säger Kanni Wignaraja, chef för UNDP:s avdelning för Asien och Stillahavsområdet. ”Pandemin och den ökade osäkerheten har allvarligt påverkat kvinnors ekonomi och hälsa. Om inte kvinnors säkerhet och självständighet stärks kommer de varken kunna leva sina liv i frihet eller ta hand om sina familjer, vilket kommer få förödande konsekvenser för framtida generationer och välståndet i Myanmar.”

Rapporten målar också upp en dyster framtid för ekonomin. Nästan sju av tio kvinnor rapporterar att hushållens inkomster har sjunkit sedan militärkuppen, förvärrat av pandemin. Kvinnor som bor på landsbygden uppger att de upplever en ihållande nedgång i sina inkomster. Med krympande hushållsinkomster tvingas de hoppa över måltider, ta lån och sälja sina tillgångar för att få pengar till att överleva.

”Kvinnorna i Myanmar har spelat en nyckelroll i utvecklingen av sitt land”, säger Sarah Knibbs, ansvarig för UN Women i Asien och Stillahavsområdet. ”Kvinnor var drivande i insatserna efter cyklonen Nargis 2008 och spelade en avgörande roll i övergången till demokrati 2012. De rusade till frontlinjen för att hjälpa till att hantera konsekvenserna av covid-19, och nu har de lett den fredliga rörelsen som kräver återgång till demokrati. De är landets framtid och vi måste prioritera deras säkerhet och välstånd.”

Kvinnors hälsa påverkas också av den ökade osäkerheten i Myanmar. Hälften av de tillfrågade kvinnorna uppgav att deras tillgång till hälso- och sjukvårdstjänster begränsats. En av tio gravida eller ammande kvinnor hade problem vid graviditet eller förlossning för vilka de inte kunde få offentlig eller privat hälsovård.

Rapporten understryker att de negativa effekter som covid-19 och den politiska oroligheten i landet inneburit för kvinnors säkerhet, ekonomi och hälsa inte har någon snabb lösning. Kvinnor kommer sannolikt att möta motgångar i många år framöver och brådskande insatser behövs för att vända trenden och återupprätta de framsteg som tidigare gjorts för jämställdheten i Myanmar.

Världen | Mayanmar
Örebronyheter

Källa: UNDP

You must be logged in to post a comment Login