Regeringen tar flera bra initiativ, men situationen kräver nödstopp

By on 22 december, 2016

Handikappförbunden har länge flaggat för att hanteringen av LSS och den personliga assistansen visar en farlig utveckling. Det är därför glädjande att regeringen idag gav besked om flera steg i rätt riktning med förtydligande av regleringsbrevet till Försäkringskassan och med nya myndighetsuppdrag för att säkerställa rättssäkerheten och kvaliteten i insatser enligt LSS.

”Men tills alla frågetecken rätats ut, krävs ändå ett nödstopp av det nuvarande förloppet. Här ingår bland annat tveksamheter när det gäller Försäkringskassans tolkning av begreppet egenvård”, säger Stig Nyman, Handikappförbundens ordförande. ”Regeringen måste redan nu ta ansvar och agera för att stoppa den pågående hanteringen av personlig assistans och LSS, där individer och familjer dagligen drabbas av orättvisa neddragningar och avslag.”

Det finns också formuleringar i regleringsbrevet som fortfarande oroar, exempelvis att Försäkringskassan ska ”motverka överutnyttjande och brottsligt nyttjande med ett särskilt fokus på den ökande timutvecklingen.”

”Regeringen verkar mena att det ökade antalet assistanstimmar beror på överutnyttjande och fusk”, säger Stig Nyman. ”Men det finns ingenting som tyder på att det är skälet. Vi menar istället att ökningen speglar verkliga behov.”

Handikappförbunden arbetar aktivt med LSS-frågan och styrelsens vice ordförande Pelle Kölhed sitter med som expert i LSS-utredningen.

Hälsa
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login