Region Örebro län bidrar i omställningen till eldrivna fordon

By on 23 maj, 2017
Arkivbild

Fordonsindustrins underleverantörer behöver rätt förutsättningar för att kunna möta det teknikskifte som är resultatet av en ökad efterfrågan på eldrivna fordon.

Med anledning av det har Region Örebro läns nämnd för regional tillväxt i dag beslutat att finansiera projektet TransMission med 1,65 miljoner kronor.

Örebro län utgör tillsammans med övriga Mälardalen ett centrum för utveckling och produktion av tunga fordon. I synnerhet handlar det om system för motorer, axlar och transmission.

Snabb utveckling mot eldrift
Just nu går utvecklingen inom fordonsindustrin fort till följd av att de eldrivna fordonen blir allt mer populära. Utvecklingen innebär nya möjligheter för de företag som tillverkar fordonsdelar, men att ställa om produktionen mot den nya tekniken är samtidigt en stor utmaning.

Genom att stödja projektet TransMission kan vi ge företagen inom fordonsbranschen de rätta förutsättningarna att möta det teknikskifte som väntar. I projektet har vi alla möjligheter att bygga en hållbar struktur för innovations- och företagsutveckling som kan leva vidare efter det att projektet avslutats, säger Irén Lejegren (S), ordförande i nämnden för regional tillväxt.

Mälardalsregionen ska bli ledande
Projektets övergripande mål är att placera Mälardalsregionen i den absoluta framkanten när det gäller framtidens fordonstillverkning.

Vi ska bli ledande i utveckling och produktion av fossilfria och avgasfria fordon, säger Irén Lejegren.

Projektet sker i samverkan
Projektet drivs av Mälardalens högskola, och samtliga kommuner i Örebro och Södermanlands län ingår. I Örebro län sker samverkan med främst Alfred Nobel Science Park och Örebro universitet. Projektet ska starta i augusti för att avslutas drygt tre år senare, i november 2020.

Länet
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login