Region Örebro län och kommunerna i länet fokuserar på hållbarhetsområdet

By on 10 november, 2021
Arkivbild

Tillsammans med kommunerna ska Region Örebro län vidareutveckla länets tillväxt- och näringslivsklimat under 2022, det går att läsa i Business Region Örebros verksamhetsplan som regionala tillväxtnämnden fattade beslut om i dag.

Business Region Örebro, BRO, är ett samarbetsorgan för tillväxt- och näringslivsfrågor där Region Örebro län samverkar med länets tolv kommuner. Samarbetet syftar bland annat till att Örebroregionen ska upplevas som en attraktiv region där företag ska ha goda förutsättningar att utvecklas.

– Varje enskild kommun kan göra mycket för att underlätta företagens utveckling men det finns så många vinster med att samverka och det är något vi tar fasta på i Business Region Örebro. Tillsammans kan vi, Region Örebro län och länets kommuner, arbeta på ett effektivare och bättre sätt till glädje för både invånare och företagare, säger Irén Lejegren (S), ordförande i regionala tillväxtnämnden.

I den verksamhetsplan som regionala tillväxtnämnden fattade beslut om i dag dras riktlinjerna upp för Business Region Örebros kommande verksamhetsår och hur de pengar verksamheten har till sitt förfogande ska användas. Det handlar bland annat om att vidareutveckla näringslivsservicen, främja investeringar och stärka marknadsföringen av länet.

– Dessutom kommer Business Region Örebro att fokusera lite extra på hållbarhetsområdet nästa år. Vi kommer till exempel att stärka vårt arbete med logistikfrågor och då särskilt kopplat till den nya elvägen mellan Hallsberg och Örebro. Vi kommer också att utveckla begreppet cirkulär ekonomi i Örebro län, säger Irén Lejegren.

Business Region Örebros budget för år 2022 utgörs av drygt tio miljoner kronor.

Örebro län
Örebronyheter

Källa Region Örebro län

You must be logged in to post a comment Login