Region Örebro län vill överlåta driften av Hallsbergs vårdcentral till Capio Närsjukvård

Av på 29 april, 2022
Arkivbild

Region Örebro län inleder nu ett arbete som syftar till att överlåta driften av Hallsbergs vårdcentral till Capio Närsjukvård.

Capio Närsjukvård driver sedan tidigare vårdcentralerna Haga och Lekeberg på uppdrag av Region Örebro län. Nu inleds alltså en process för att addera Hallsbergs vårdcentral till dessa två inom ramen för vårdvalssystemet Hälsoval.

– Från Region Örebro läns sida har vi goda erfarenheter av att samarbeta med Capio och jag är övertygad om att Hallsbergs vårdcentral framöver kommer att erbjuda en än bättre vård med hög kvalitet och kontinuitet. De länsinvånare som i dag besöker någon av de båda vårdcentraler som drivs av Capio är nöjda med den vård de får och jag tror absolut att det samma kommer att gälla i Hallsberg, säger Andreas Svahn (S), regionstyrelsens ordförande.

– Vi vill gärna bidra till att invånarna i Hallsberg känner sig trygga med sin vårdcentral. Tillgänglighet och kvalitet är viktigt för oss, det ska vara lätt att få kontakt med vården, säger Åke Kihlberg, regionchef vid Capio Närsjukvård.

Ett arbete inleds nu för att ta fram beslutsmaterial för respektive part i syfte att ingå avtal om driften av Hallsbergs vårdcentral i befintliga lokaler. I arbetet kommer bland annat tidpunkt för övergången att klargöras.

Hallsberg
Örebronyheter

Källa Region Örebro län

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in