Regionalt – Mindre och kortare godstransporter på järnväg

Av på 9 oktober, 2016

Godstransporterna på järnväg i Sverige minskade med 12 procent mellan 2010 och 2015 sett till transportarbetet. Under samma period har mängden gods bara minskat med 5 procent, vilket betyder att transporterna blivit kortare. Det visar statistik från myndigheten Trafikanalys.

Under 2015 uppgick godstågens transportarbete till 21 miljarder tonkilometer, vilket är det lägsta på 5 år. Sedan 2010 har minskningen varit 12 procent.

Mängden gods som transporteras på järnväg följer inte samma utveckling som transport­arbetet. Under 2015 transporterades 65 miljoner ton gods vilket bara är 5 procent lägre än 2010 då godsmängden också var som högst.

Det vi ser kan vara ett tecken på förändrad transportplanering. Exempelvis kan rakare transportvägar vara ett sätt för transportörerna att minska transport­kostnaderna, säger Fredrik Lindberg, statistiker Trafikanalys.

Sammantaget visar statistiken att varje ton gods i genomsnitt transporterades 317 kilometer i Sverige under 2015. Fem år tidigare var det 343 kilometer. Störst är nedgången i utrikes trafik där genomsnitts­avståndet, som mäts inom Sveriges gränser, minskade med 12 procent.

Uppgifterna är hämtade ur Sveriges officiella statistik med titeln Bantrafik 2015. Trafikanalys är statistikansvarig myndighet och Trafikverket har producerat statistiken på uppdrag av Trafikanalys.

Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in