Regionalt | Sysselsättningen minskar i mellersta Sverige under sista kvartalet

By on 13 september, 2016

Arbetsgivarna i mellersta Sverige (Södermanland, Västmanland, Örebro, Värmland) har lämnat en negativ jobbprognos och sysselsättningstrenden har gått ner både vid en kvartals- och årsjämförelse.

Bland branscherna rapporterar finans-, fastighets- och konsultbranscherna starkast sysselsättningsplaner och bland regionerna är Västsverige den region som ser ut att ha de bästa jobbförutsättningarna under det kommande kvartalet.

Sysselsättnings­trenden (se fotnot) för Mellansverige är -2 procent, vilket är en minskning med fyra procentenheter jämfört med förra kvartalet och med sju procentenheter jämfört med för ett år sedan. Sysselsättningstrenden för riket är +2 procent.

– Att Mellansveriges jobbprognos går ner är givetvis oroande, men samtidigt ser stora och viktiga branscher som byggsektorn, handeln samt finans-, fastighets och konsultbranscherna ut att gå bra och därför finns ändå visst hopp, säger Lars Forseth, VD för ManpowerGroup Sverige.

– I Sverige går Västsverige fortsatt starkt och internationellt finns en hel del positiva tecken, då både USA och Kina rapporterar uppgångar. Brasilien är nu det enda landet globalt som lämnat en negativ prognos, fortsätter Lars Forseth.

Rejält negativ trend i Stockholm och Uppsala
Arbetsgivarna i tre av de sex regionerna lämnar positiva jobbprognoser inför årets sista kvartal. Stockholms- och Uppsalaregionen backar ytterligare ner till låga -6 procent och Skåne går ner till -3 procent. Västra Götalands och Hallands län lämnar med +10 procent landets högsta prognos. Även Norrland tror på en fortsatt relativt optimistisk arbetsmarknad och sysselsättningstrenden är +8 procent. Östra Götaland ligger kvar på i stort sett samma nivå som tidigare och rapporterar nu +5 procent medan Mellansverige med -2 procent alltså halkat ner till en minusnivå.

Fortsatt aktivt i finans-, fastighets- och uppdragssektorn
Bland de undersökta branscherna lämnar sju av tio en positiv sysselsättningsprognos. Starkast prognos kommer precis som föregående mätning från finans-, fastighets- och uppdragsverksamhetssektorn som trots en liten nedgång rapporterar optimistiska +18 procent för årets sista kvartal. Även byggbranschen ser fram emot ett försiktigt positivt jobbkvartal (+5 procent) liksom energisektorn (+9) och handeln (+6). Sämre ser det dock ut för både de gröna näringarna och offentliga sektorn som gått ner till tydligt negativa -7 respektive -4 procent, vilket innebär minskningar både på kvartals- och årsbasis.

Möjlig ljusning globalt
Globalt rapporteras positiva jobbprognoser från 42 av 43 undersökta länder – endast Brasilien har lämnat en negativ prognos. Störst efterfrågan på arbetskraft globalt kommer fortsatt från Indien följt av Japan, Taiwan och USA. De svagaste prognoserna rapporterar arbetsgivarna i Brasilien, Belgien, Finland, Italien och Schweiz. I Europa är det Irland som har störst behov av arbetskraft och arbetsgivarna har lämnat sin starkaste jobbprognos sedan 2007.

Fotnot: Sysselsättningstrenden definieras som den andel arbetsgivare som tror att sysselsättningen ökar, minus den andel som tror att den minskar. Under det fjärde kvartalet 2016 förväntar sig åtta procent av de svenska arbetsgivarna att öka antalet anställda, sju procent förväntar sig att minska arbetsstyrkan medan majoriteten (81 procent) förutser en oförändrad sysselsättning. Sysselsättningstrenden för Sverige blir då +1 procent och när siffrorna justerats utifrån säsongsvariationer blir sysselsättningstrenden +2 procent.

Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login