Regionalt – Volontärer värda miljoner

By on 2 december, 2016
Den 5 december uppmärksammas Internationella dagen för frivilligas arbete för ekonomisk och social utveckling. Hos Erikshjälpen Second Hand finns många engagerade volontärer som bidrar till det överskott som går till bistånd. Foto: Sofia Denzler

Tack vare engagerade volontärer får barn över hela världen tillgång till utbildning, hälsovård och trygghet, Erikshjälpen Second Hands cirka 2 250 volontärers sammanlagda årsinsats är värd 100 miljoner kronor.

Den 5 december uppmärksammas engagerade volontärers insatser över världen, vid Internationella dagen för frivilligas arbete för ekonomisk och social utveckling.

För Erikshjälpen Second Hand är volontärer oerhört betydelsefulla, inte minst för att de bidrar till det stora överskott som går till sociala och humanitära insatser för barn som lever i utsatthet.

Summan 100 miljoner kronor per år har vi kommit fram till i ett försiktigt försök att värdebestämma våra volontärers insatser i Erikshjälpen Second Hands 60 butiker. Det är en nästan ofattbar siffra och den visar på det fantastiska engagemang som finns för Erikshjälpen och det sociala och humanitära arbete Erikshjälpen gör i Sverige och internationellt, säger Tomas Bjöersdorff, verkställande chef på Erikshjälpen Second Hand.

I uträkningen för att värdebestämma volontärernas insatser har Handels minimilön på 170 kronor inklusive sociala avgifter använts som utgångspunkt.

Under hösten har Erikshjälpen Second Hand genomfört kampanjen Tur att du finns, för att uppmuntra fler att bli volontärer. Många har visat intresse och det är tydligt att det volontärskapet är positivt från båda sidor, volontärerna är viktiga för Erikshjälpen Second och second hand-butikerna är viktiga för många volontärer.

Att vara volontär i våra butiker innebär gemenskap, delande av värderingar och en möjlighet att hjälpa till och bidra till att världen blir bättre. Som volontär gör man skillnad både för miljön och för de barn som får hjälp genom Erikshjälpens projekt. Dessutom ger mötet med gåvogivare och kunder mycket glädje tillbaka, säger Tomas Bjöersdorff.

Regionalt
Örebronyheter

 

You must be logged in to post a comment Login