Regionfullmäktige fattade beslut om patientavgifter

By on 9 december, 2021
Arkivbild

Från och med den 15 januari år 2022 kommer vissa patientavgifter inom hälso- och sjukvården att förändras. Det beslutade regionfullmäktige när de sammanträdde i tisdags.

Regionfullmäktige fattar årligen beslut om vilka avgifter den som besöker hälso- och sjukvården ska betala. Målet är att Region Örebro läns patientavgifter ska följa det nationella genomsnittet. Eftersom de nu gällande patientavgifterna i många fall ligger nära det nationella genomsnittet lämnas de flesta avgiftsnivåer oförändrade men några justeringar går att notera.

De största förändringarna är att högkostnadsskyddet för öppenvård under en tolvmånadersperiod höjs från 1 150 kronor till 1 200 kronor och att slutenvårdsavgiften per dygn höjs från 100 kronor till 110 kronor. Det är den allmänna prisutvecklingen som styr hur höga dessa två avgifter får vara. Beslutet i regionfullmäktige innebär att avgifterna i Region Örebro län följer den prisutveckling som Hälso- och sjukvårdslagen tillåter och som landets övriga regioner väntas följa.

Vidare tas avgiften bort för det som kallas mellanliggande provtagning, det vill säga ett prov som tas utan samband med besök. Avgiften för HPV-vaccinering i samband med screening mot livmoderhalscancer för kvinnor födda 1996-1998 tas också bort.

De nya avgifterna börjar gälla den 15 januari år 2022. På sidan om patientavgifter i Region Örebro län på 1177.se kan du alltid ta del av de gällande patientavgifterna.

Örebro/Örebro län
Örebronyheter

Källa: Region Örebro Län

You must be logged in to post a comment Login