Retroaktiva löneökningar för offentligt anställda i Örebro län

By on 4 november, 2020
Arkivbild

I dag har Vision, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Sobona kommit överens om ett nytt kollektivavtal som omfattar drygt 3 900 medlemmar som är anställda i Örebro läns kommuner.

Det nya avtalet är fyraårigt och gäller retroaktivt från och med den 1 april i år.

– Visions medlemmar har tagit ansvar under en svår tid och det ska synas på lönen. För oss har det varit högsta prioritet att våra medlemmar inte ska förlora ekonomiskt på att avtalsförhandlingarna sköts upp i våras. Med detta avtal skapas förutsättningar för att premiera medlemmarnas arbete under pandemin, säger Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision.

Vision, SKR och Sobona är också överens om ett partsgemensamt arbete som ska öka lönespridningen bland lokala arbetsgivare samt kortare arbetstid för medlemmar som jobbar ständig natt. Även insatser mellan parterna kring karriärutveckling och friskare arbetsplatser ska genomföras.

Det nya avtalet är utan centralt angivna lönenivåer, vilket innebär att löneökningarnas storlek avgörs i löneprocessen på arbetsplatsen. I Örebro län omfattar det nya avtalet drygt 3 900 anställda som är medlemmar i Vision.

– Engagemang och ansvar ska löna sig. Det har varit ett tufft år för Visions medlemmar i länet, därför är det glädjande att vi nått en överenskommelse som ger många av dem retroaktiva löneökningar för deras arbetsinsatser under pandemin, säger Emma Bernhult, avdelningsordförande för Örebro kommunavdelning och ledamot i Visions förbundsstyrelse.

Avtalet gäller från den 1 april 2020 och fram till den 31 mars 2024. Avtalet gäller cirka 184 000 medarbetare och inkluderar bland annat socialsekreterare samt handläggare, chefer och administratörer. Örebro kommun är den kommun i länet som har flest antal medlemmar i Vision, de är 1 390.

Ekonomi | Lokalt/Länet
Örebronyheter

Källa Vision

You must be logged in to post a comment Login