Reviderad upplåningsprognos för 2022

By on 8 april, 2022

Kommuninvest har uppdaterat upplåningsprognosen för 2022. Det totala långfristiga upplåningsbehovet (löptider över ett år) förväntas uppgå till 125-145 miljarder kronor.

Den ursprungliga prognosen för året uppgick till 115-135 miljarder kronor.

Upplåningen kommer, beroende på marknadsförutsättningar, att göras i Kommuninvests strategiska upplåningsmarknader: SEK, USD och EUR.

– Våra utlåningsvolymer blev något högre än prognostiserat under första kvartalet. Utifrån den relativt starka efterfrågan har vi skrivit upp vår utlåningsprognos för resten av året. I det läget är det logiskt att även fastställa en högre upplåningsprognos för 2022, säger Christian Ragnartz, chef för Skuldförvaltning på Kommuninvest.

Ekonomi | Sverige
Örebronyheter

Källa: Kommuninvest

You must be logged in to post a comment Login