Richard Boman blir kanslichef för Mellersta civilområdet

By on 3 september, 2022
Den 1 september tillträdde den nya kanslichefen Richard Boman.
Foto: Länsstyrelsen Örebro län

Som en del av satsningen på det svenska försvaret inrättas nu sex nya civilområden för att kraftsamla totalförsvar och krisberedskap, ett av sex kanslier placeras i Örebro.

Den 1 september tillträdde den nya kanslichefen Richard Boman, som har ett förflutet bland annat som underrättelsechef vid polisregion Bergslagen och officer med 30 år i Försvarsmakten. 
 
I maj i år beslutade regeringen om en stor myndighetsreform för civilt försvar och krisberedskap. Syftet är att stärka landets motståndskraft under fredstida krissituationer, i höjd beredskap och i krig.

Som en del i reformen har Sveriges 21 länsstyrelser delats in i sex civilområden. Det Mellersta civilområdet ska ledas från Örebro. Civilområdet omfattar Gävleborgs, Dalarnas, Västmanlands, Uppsalas, Södermanlands, Värmlands och Örebro län.

Maria Larsson är nu förutom landshövding också civilområdeschef, ett särskilt kansli håller på att inrättas och ska vara i drift 1 oktober.

Redan nu har den nya kanslichefen börjat sitt arbete. Richard Boman, som är uppväxt i Örebro, har bland annat arbetat som underrättelsechef vid polisregion Bergslagen och varit verksam inom en rad områden i Försvarsmakten: underrättelse- och säkerhetstjänst, militär-civil samverkan och insatsledning. Richard har varit chef över försvarets tolkskola och har även haft internationella uppdrag. Närmast kommer han från Försvarshögskolan där han varit ansvarig för chefs- och ledarprogrammet inom civilt försvar och samhällets säkerhet.

– Det är ett utmanande och spännande uppdrag i Örebro, säger Richard Boman. I bakgrunden råder ett allvarligt läge med krig i vår närhet och klimatförändringar som kan leda till väderkatastrofer. Mitt nya jobb handlar om att kunna samla och samordna berörda aktörer i sju mellansvenska län.

Örebro
Örebronyheter

Källa Länsstyrelsen Örebro län

You must be logged in to post a comment Login