Rödakorsare inspirerar i Örebro i helgen.

Av på 3 maj, 2013

Dagens erfarenheter och morgondagens möjligheter diskuteras under helgen då 285 rödakorsare samlas i Örebro. Rödakorsforum är en mötesplats för erfarenhetsutbyte för frivilliga i Röda Korset för att inspirera och ge inspiration för att bli ännu bättre i mötet med människor i utsatthet.

– Jag ser mycket fram emot att vara i Örebro och träffa rödakorsare i helgen. Det finns en stor entusiasm och energi i arbetet i lokalföreningarna och det är viktigt att vi lär av varandras erfarenheter. Med drygt 30 000 frivilliga är Röda Korset en viktig del av civilsamhället i Sverige, säger Eva von Oelreich ordförande i Svenska Röda Korset.

Under helgens Rödakorsforum ska frivilliga inspireras och utbyta erfarenheter med varandra. Lokala föreningar från hälften av landets alla kommuner kommer att delta samt även nationella systerorganisationer från Norge, Spanien, Makedonien, Palestina och Island.

– Norska Röda Korset ska berätta om erfarenheterna av att ge medmänskligt stöd efter tragedin på Utöya, för knappt två år sedan. Genom deras erfarenheter kan vi lära oss att hur vår beredskap kan utvecklas och hur vi kan bli ännu bättre på att snabbt finnas till hands för människor i kris och katastrof, säger Eva von Oelreich.

Under förra Riksstämman 2011, då Eva von Oelreich valdes till ordförande, beslutades att Riksstämmorna skulle hållas vart fjärde år istället för som tidigare vart tredje samt att ett Rödakorsforum skulle hållas mellan Riksstämmorna. Syftet med Rödakorsforum är i första hand att mötas, utbyta erfarenheter och inspireras av goda exempel utan formalia och omröstningar.

Under 2012 intensifierades ett förändringsarbete i Svenska Röda Korset och för första gången på många år har föreningen en ekonomi i balans. I måndags släpptes årsredovisningen för 2012 som uppvisar ett positivt resultat.

– Förändringsarbetet inom Röda Korset har varit nödvändigt. Vi måste styra våra insatser efter de behov som efterfrågas och det gäller inte minst på lokal nivå, säger Roger Lindahl som är ny ordförande i lokalföreningen i Örebro efter 27 år som tjänsteman inom organisationen. Det finns en stor vilja att engagera sig frivilligt inom Röda Korset och det är väldigt viktigt att vi attraherar medlemmar i olika åldrar och att vi gör det som efterfrågas lokalt.

Rödakorsforum hålls på Conventum i Örebro 4-5 maj. På Olof Palmes torg står en av de vitabussarna från Röda Korsets och Folke Bernadottes räddningsaktion 1944.

Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in