Så kan man skapa 700 jobb i Örebro län

By on 4 april, 2022
Arkivbild

Vart tredje företag med färre än tio medarbetare vill anställa fler, visar en ny rapport framtagen av kunskaps- och programvaruföretaget Björn Lundén. Genom ett förenklat och mer tillgängligt växa-stöd skulle 700 jobb kunna skapas i Örebro län.

”Jobb som behövs, inte minst när många flyr från Ukraina”, skriver företagets vd Ulf Bokelund Svensson.

Växa-stödet infördes 2017 för att göra det lättare för de minsta företagen att anställa sin första medarbetare. Av de miljarder kronor som avsattes har mindre än en tiondel betalats ut, vilket visar att stödet i sin nuvarande form inte fungerar som det var tänkt. Endast 7,5 procent av de företag som deltog i vår undersökning har använt stödet.

Siffror som SCB har tagit fram på uppdrag av Björn Lundén visar att småföretag med färre än tio anställda sysselsätter 9 838 personer i Örebro län, att jämföra med 6 563 personer i företag med 10–49 anställda. Det finns även minst 2 100 företag som inte har några anställda alls. Vår undersökning visar att en tredjedel av dessa företag vill anställa fler om vissa hinder tas bort. Till exempel genom ett förenklat växa-stöd som gör det enklare att anställa. Sammanlagt har dessa förändringar potential att skapa 700 nya arbetstillfällen i länet.

Man föreslår därför att:

…………….

1. Gränsen för tidigare utbetalda ersättningar höjs till 50 000 kr

I dag är gränsbeloppet 5 000 kronor, vilket betyder att tidigare utbetalningar till en enda sommarjobbande ungdom gör att man inte klassas som växa-företag. Detta hämmar såväl nya anställningar som ungdomars möjlighet att få sommarjobb.

….

2. En löpande kvalificeringsperiod om ett kalenderår ersätter brytpunkten 1 januari 2017

Det är orimligt att soloföretag ska straffas under 2022 för att de haft en anställd under hösten 2017. En löpande period om ett kalenderår i taget ger en rättvisande bild av företagets förutsättningar och behov. Har företaget krympt bör det få en chans att växa igen.

….

3. Växa-stödet knyts till en anställning, inte till en enskild person
 
Om den nyanställda i växa-företaget slutar efter några månader försvinner också möjligheten att få växa-stöd för en ny anställd. Växa-stödet bör i stället kopplas till en anställning och inte till en viss person.

…………….

De flesta nya jobben skapas i småföretagen. De är även mer benägna att stå för det första jobbet för människor som har invandrat till Sverige och för andra som står långt från arbetsmarknaden.

Småföretagen kan bidra till att bryta arbetslösheten, bli en integrationsmotor och hjälpa nyanlända in i det svenska samhället. Ge småföretagen chansen att skapa nya jobb – förenkla växa-stödet.

Fakta: Om växa-stödet

Växa-stödet sänker företagens anställningskostnader med cirka 10 procent. Det infördes 2017 för att soloföretagare skulle kunna anställa sin första medarbetare.

År 2018 var det totalt 7 000 företag som nyttjade stödet. Den tänkta målgruppen var 50 000 företag, vilket innebär att endast 14 procent av de tilltänkta företagen nyttjat stödet. Det avsattes 1,8 miljarder kronor till växa-stödet men notan det året landade på 150 miljoner kronor.  2019 nyttjades växa-stödet av 10 000 företag.

Örebro/Örebro län
Örebronyheter

Källa Ulf Bokelund Svensson, vd på Björn Lundén.
Fakta: Om undersökningen
Undersökningen genomfördes i januari 2022 i form av en enkät som gick ut till solo- och mikroföretag i Björn Lundéns kundregister. Enkäten besvarades av 480 företag. I undersökningen är det en överrepresentation av företag inom branschen ekonomi/redovisning. Svaren i enkäten redovisas därför separat för branschen ekonomi respektive övriga branscher (ekonomi undantaget). I den statistik som kommer från SCB undantas företag som omsätter mindre än 500 000 kronor samt branschgrupperna A – Jordbruk, Skogsbruk och Fiske och L – Fastighetsverksamhet.

You must be logged in to post a comment Login