Så många nyanlända ska länets kommuner ta emot under 2022

By on 16 november, 2021
Arkivbild

Nu har Länsstyrelsen beslutat hur många nyanlända personer som varje kommun i länet ska ta emot för bosättning under 2022, så kallade kommuntal. Totalt ska länet ta emot 202 nyanlända under nästa år enligt beslut från regeringen.

För några av länets kommuner har det strategiska arbetet med integrationsfrågor gjort det möjligt att ta emot ett större antal nyanlända. Samtidigt har andra kommuner önskat ett mindre mottagande, bland annat på grund av en ansträngd bostadsmarknad. Sammantaget har det här lett fram till den fördelningen som vi nu har fattat beslut om, säger integrationssamordnare Ingela Fredriksson.

Migrationsverket bedömer att det under 2022 finns behov av att anvisa 7 500 nyanlända till kommuner i hela landet utifrån bosättningslagen. Av dessa kommer 202 personer att anvisas till kommuner i Örebro län enligt beslut från regeringen. Det är Länsstyrelsen som beslutar fördelningen mellan länets kommuner. Beslutet gäller nyanlända personer med uppehållstillstånd som inte själva ordnar sitt boende i någon av landets kommuner.

Efter dialog med länets kommuner har Länsstyrelsen i Örebro län beslutat om följande fördelning:

Tabellen visar fördelningen för 2022

Kommun

Kommuntal 2022
Askersund 14
Degerfors 0
Hallsberg 8
Hällefors 0
Karlskoga 22
Kumla 12
Laxå 25
Lekeberg 15
Lindesberg 8
Ljusnarsberg 1
Nora 6
Örebro 91
Länstal 202
….
Fördelningen bygger på Migrationsverkets beräkningsmodell som tar hänsyn till flera faktorer, såsom arbetsmarknadsförutsättningar, asylmottagande, tidigare mottagning av nyanlända, antal självbosatta samt befolkningsstorlek.

Örebro län
Örebronyheter

Källa Länsstyrelsen Örebro län

You must be logged in to post a comment Login