Så ska Örebro universitet få in fler kvinnor i tech-branschen

By on 2 oktober, 2023
"Att IT-branschen är mansdominerad är något jag tänker på varje dag", säger Terese Larsson, här tillsammans med Julia Segerlind och Stephanie Maqdis. Alla tre är studenter på Systemvetenskapliga programmet vid Örebro universitet.
Foto: Anna Lorentzon

Systemvetenskapliga programmet vid Örebro universitet har förändrat både undervisningsformer och kursinnehåll för att öka jämställdheten, och locka fler kvinnor.

– IT-branschen skriker efter mångfald, säger universitetsläraren Tanja E. Havstorm.

Bara ungefär var tredje student på Systemvetenskapliga programmet vid Örebro universitet är kvinna. Även om utvecklingen de senaste åren varit försiktigt positiv, så går det långsamt.

En anledning kan vara att många förknippar utbildningen med teknik som traditionellt sett varit mansdominerad, tror Tanja E. Havstorm, doktorand och lärare i informatik som också är varit projektledare och representant för jämställdhetsintegrering vid Handelshögskolan på Örebro universitet.

Även regeringen har signalerat att frågan är prioriterad, enligt läraren Tanja E. Havstorm.

– Som systemvetare kan du jobba med allt från projektledning och kravhantering till programmering och design. Systemvetenskap knyter an till både företagsekonomi, sociologi, datateknik och psykologi, så det finns en väldig bredd. IT-branschen har identifierat en stor kompetensbrist framöver vilket betyder att det finns ett oerhört stort behov av individer med olika kunskaper inom tech. Du har nästan jobbgaranti efter examen, säger hon.

Ökad kunskapsnivå, nya kursplaner och nätverksträffar

De senaste åren har Handelshögskolan vid Örebro universitet arbetat aktivt för att öka jämställdheten inom informatikämnet. Det har handlat om flera olika sorters åtgärder:

  • Workshops för lärare för att öka kunskapsnivån.
  • Inventering av studenternas upplevelser, bland annat om hur det är att vara kvinna och studera på programmet.
  • Både litteraturlistor och kursplaner har skrivits om för att bli mer inkluderande.
  • Näringslivet har bjudits in på nätverksträff, för att föra samman kvinnliga studenter från universitets tech-utbildningar med branschfolk.
  • Fler examinationer är numera anonyma för att undvika att den som rättar påverkas av att veta vem skrivit.
    En konsekvens i vardagen märks också när studenter ska delas in i grupper.

– Vi vill att alla ska känna samhörighet och att ingen ska bli ensam minoritet i sin grupp. Samtidigt är det viktigt att inte belysa minoriteter när du står inför en grupp och till exempel säga ”åh, vad många tjejer”.

Vill få fler kvinnor att ta examen

Det är inte bara på universitetet som frågan är högaktuell. Det finns ett stort intresse från branschen att få fler kvinnor att studera techämnen. Även regeringen har signalerat att frågan är prioriterad.

Genom att integrera jämställdhet i den dagliga verksamheten hoppas Handelshögskolan nu kunna öka andelen kvinnor som söker till och tar examen från Systemvetenskapliga programmet vid Örebro universitet.

– Naturligtvis går det alltid att göra mer, men tack vare att vi har lyckats implementera jämställdhetsaspekter i kurserna har vi kommit en bra bit på vägen. Den generation studenter vi möter nu ställer höga krav och har förväntningar på oss – då måste vi visa att vi är på banan och inte helt omoderna, säger Tanja E. Havstorm.

Varför är det här viktigt för våra studenter?

– Vi behöver fortsätta ha en tät dialog med IT-branschen om vad de behöver – och just nu skriker de efter utbildade systemvetare med olika bakgrunder. Alla perspektiv behövs för att framtidens IT-projekt och datasystem ska designas för att passa alla olika typer av människor.

Örebro
Örebronyheter

Källa: Örebro Universitet
Text och foto: Anna Lorentzon

You must be logged in to post a comment Login