Så tänker miljömedvetna svenskar kring klädproduktion

By on 18 februari, 2019

LRF Medias varumärke Grönt Väder frågade 600 deltagare i klimatpanelen hur de resonerar vid klädköp och vad man tror är mest och minst miljövänligt.

Först fick deltagarna uppskatta antalet plagg de köper på ett år. Många angav att de köper mellan 5-20 plagg, och över hälften trodde att svensken i genomsnitt köper just 5-20 plagg per år. Sanningen är att svensken i genomsnitt köper 50 plagg per år.

Klädesplaggets klimatpåverkan
87 procent av deltagarna svarade fel på frågan ”När är klädesplaggets klimatpåverkan som störst? (näst efter själva tillverkningen)”. Bara 13 procent visste att 22 procent av plaggets klimatpåverkan uppstår vid kundens resa till och från butiken.

60 procent uppgav att de försöker ta reda på vilken klimatpåverkan de kläder de tänkt köpa har, och hela 85 procent vill få mer information om klädernas klimatpåverkan vid köpet.

Visar omsorg om plaggen
Kläder som blivit för små eller gått sönder lagas och sys om i rätt stor utsträckning. Men över 30 procent anger att trasiga och urväxta kläder blir liggande i garderoben. När det är dags att göra sig av med kläderna lägger 43 procent dem i insamlingscontainrar, 20 procent säljer på Blocket och lika många lämnar in kläderna till butiker som tar emot kläder. 14 procent ger bort till vänner och endast tre procent låter kläderna gå i soporna.

Köper gärna second hand i fysisk butik
Den betalvilja och de inköpsställen deltagarna i klimatpanelen anger speglar sannolikt deras intresse för miljöfrågor. 36 procent är villiga att betala 50 procent mer för hållbart tillverkat plagg. Samtidigt säger en stor andel att de nästa gång kommer att handla kläder second hand och inte i en butik som säljer miljövänliga plagg.

Bland de som svarat på var de kommer att handla är det tydligt att det vanligaste är att man köper kläder i en fysisk butik. 55 procent svarar att de sällan eller aldrig köper kläder på nätet.

Fakta om klädernas klimatpåverkan
70 procent av ett plaggs klimatpåverkan sker under produktionen.
22 procent av klimat­påverkan kommer från kundens resa till och från butiken.
4 procent av påverkan kommer från transporten av plaggen från tillverkningslandet till butiken.
3 procent av klimat­påverkan kommer från tvättning och torkning.
1 procent av påverkan kommer från avfallshanteringen.

Källa: Sandra Roos doktorsavhandling från institutionen för Energi och miljö på Chalmers i Göteborg.

Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login