Satsning på Bergslagens gruvindustri

Av på 10 november, 2020

Bergslagen ska vara drivande i utvecklingen av den svenska gruvindustrin, det är målsättningen med satsningen Swedish Mining Innovation Bergslagen som nu får en miljon kronor i stöd av Region Örebro län.

Bergslagen ligger i framkant när det gäller innovation inom gruv- och mineralnäringen och i det geografiska området finns många starka, aktiva aktörer. För att knyta aktörerna i Bergslagen närmare den pågående nationella kraftsamlingen startar innovationsprogrammet Swedish Mining Innovation upp en nod i området: Swedish Mining Innovation Bergslagen. 

Tanken är att noden, genom nya nätverk och kontaktytor, ska underlätta den teknikomställning som gruvindustrin befinner sig i med stora behov av så väl tekniska lösningar som kompetens.

– Jag tror att Swedish Mining Innovation Bergslagen kan förbättra förutsättningarna för expansion hos de företag som är verksamma inom den regionala gruvindustrin likaväl som det underlättar för nya företag att starta upp. Det kommer i så fall att leda till behov av att rekrytera arbetskraft, säger Irén Lejegren (S), ordförande i Region Örebro läns regionala tillväxtnämnd.

Koppling mellan akademi och industri

Projektet ska i första hand inrikta sig på kopplingen mellan gruvindustri och akademi för att på så sätt ta fram och därefter tillämpa ny teknik och förbättrade produktionsflöden. En stärkt koppling mellan akademi och industri med ett globalt fokus ska dessutom attrahera kompetens från både när och fjärran.

– Ökningen av AI, digitalisering och automatisering har en enorm potential för gruvsektorn. Att hitta synergier mellan våra regionala styrkor inom AI och automatisering, våra regionala behov från gruvsektorn och den nationella plattformen Swedish Mining Innovation kommer att leda till en win-win för hela Sverige, säger Amy Loutfi, professor i informationsteknologi vid Örebro universitet.

Stort intresse hos regionala aktörer

Förutom Örebro universitet och Region Örebro län är samtliga kommuner i Örebro län, Boliden, Zinkgruvan och Epiroc delaktiga i satsningen.

– Med en förlängd arm i Bergslagen tror vi att vi kan åstadkomma stor nytta relaterat till innovation inom gruv- och mineralindustri. Vi ser framför oss hur satsningen kan leda till att utveckla samverkansformer och större samverkan mellan akademi och industri, säger Jenny Greberg, programdirektör för Swedish Mining Innovation.

Ekonomi | Länet
Örebronyheter

Källa Region Örebro Län
Fakta: Swedish Mining Innovation
Swedish Mining Innovation är det strategiska nationella innovationsprogrammet för svensk gruv och metallproducerande industri, och en del av Vinnova, Energimyndigheten och Formas satsning på strategiska innovationsområden. Swedish Mining Innovation syftar till att stärka svensk konkurrenskraft och skapa hållbara lösningar för den svenska gruvindustrin och metallutvinnande sektorn genom innovationsprojekt, utbildning, seminarier och möten, samt internationalisering. Programmet har funnits sedan 2013.

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in