Satsning på löner och kortare vårdköer

By on 18 juni, 2022
Arkivbild

Nästa år gör Region Örebro län en särskild satsning för att höja lönerna för hälso- och sjukvårdens medarbetare, men regionstyrelsen vill inte invänta årsskiftet och vid gårdagens sammanträde fattades ett beslut om att avsätta 35 miljoner kronor för att kunna genomföra lönesatsningar redan i år.

Dessutom satsas 15 miljoner kronor för att korta vårdköerna.

I förslaget till verksamhetsplan för 2023 som regionfullmäktige ska besluta om nästa vecka återfinns lönesatsningar för hälso- och sjukvårdens medarbetare. Men då dessa satsningar blir aktuella först nästa år så valde regionstyrelsen i dag att fatta beslut om att skjuta till extra pengar som kan användas direkt.

– Hälso- och sjukvårdens medarbetare gör stora insatser för länets invånare och det är glädjande att vi utöver de tidigare aviserade lönesatsningarna för 2023 nu beslutat om att avsätta 35 miljoner kronor för ytterligare, snabba satsningar på att höja lönerna, säger Andreas Svahn (S), regionstyrelsens ordförande.

– Kompetensförsörjningen är en avgörande fråga för Region Örebro län och när vi långsiktigt ska säkra bemanningen är löneutvecklingen en viktig parameter. Jag hoppas och tror att de satsningar vi nu gör kan bidra till att öka vårdyrkenas attraktionskraft, säger Behcet Barsom (KD), vice ordförande i regionstyrelsen.

Utöver de 35 miljoner kronor som satsas på att höja lönerna beslutade regionstyrelsen även om att satsa 15 miljoner kronor på arbetet med att under 2022 korta köerna i vården.

– Pandemin har medfört väldigt många negativa saker, varav ökade vårdköer är en. Det vill vi nu råda bot på genom en särskild satsning för att minska väntetiden inom vården. Genom att skjuta till 15 miljoner kronor för i år ger vi hälso- och sjukvården en chans att arbeta sig i kapp, säger Charlotta Englund (C), ledamot i regionstyrelsen.

Ekonomi | Örebro/Örebro län
Örebronyheter

Källa Region Örebro län

You must be logged in to post a comment Login