Sida och Nefco lanserar ny fond för hållbar matlagning och minskad avskogning i Afrika

By on 26 november, 2021
Foto: Jason J Mulikita

En ny fond ska stödja utveckling och uppskalning av lösningar för ren och hållbar matlagning i Afrika som dessutom ska förbättra folkhälsan och minska avskogning. Fonden Modern Cooking Facility for Africa (MCFA) ska stimulera tillgången till rena och prisvärda energilösningar och utveckla nya marknader för ren matlagning för 1,5 till 3 miljoner människor i Demokratiska republiken Kongo, Kenya, Moçambique, Tanzania och Zambia genom resultatbaserad finansiering för aktörer inom den privata sektorn. Sidas stöd till fonden är på 275 miljoner kronor.

– Miljontals människor saknar fortfarande tillgång till moderna, rena matlagningsalternativ i de afrikanska länderna söder om Sahara. För kvinnor och flickor som tillbringar en stor del av sin tid i rökiga kök varje dag är risken överhängande att få luftvägssjukdomar. Genom att minska användningen av ved och träkol, som orsakar betydande utsläpp av växthusgaser och avskogning, kommer det nya programmet att ha en viktig betydelse, säger Carin Jämtin, generaldirektör på Sida.

– Vi har goda erfarenheter av att arbeta tillsammans med Nefco för att öka tillgången till ren och prisvärd elektricitet och vi vill se liknande framsteg inom sektorn för ren matlagning och moderna spisar, som hjälper miljontals människor att uppnå en bättre levnadsstandard.

Bristen på tillgång till moderna spisar och rena sätt att laga mat på är en global utmaning eftersom den ger många människor hälsoproblem men leder också till negativa miljöeffekter. Att laga mat över öppen eld orsakar luftvägssjukdomar som förutom det personliga lidandet också betyder en kostnad på drygt 2 biljoner US-dollar per år, enligt en studie från 2020¹. Närmare 900 miljoner människor i Afrika söder om Sahara saknar tillgång till moderna lösningar för matlagning, enligt siffror från 2018 från Internationella Energiorganet IEA. Det är en blygsam ökning som skett mellan 2015 och 2018, från 15 till 17 procent av befolkningen som har tillgång till rena matlagningsalternativ². Det är den enda region i världen där tillgången till lösningar för ren matlagning inte har hållit jämna steg med befolkningstillväxten.

För att hitta en lösning till förändring, började Nefco, Sida och svenska ambassader i Afrika söder om Sahara att under 2020 utforma ett program för ren matlagning. De marknadsanalyser som genomfördes i Demokratiska republiken Kongo, Kenya, Moçambique, Tanzania, Zambia och Zimbabwe mellan 2020 och 2021 pekade på att resultatbaserad finansiering är ett lämpligt sätt att skynda på utveckling och uppskalning av en hållbar marknad för rena matlagningsalternativ. Det ger incitament och riskdelning för utveckling och försäljning av innovativa lösningar för ren och hållbar matlagning i stor skala. Analysen pekade på behovet av nya och innovativa instrument specifikt riktade mot stimulering av avancerade lösningar för ren matlagning, exempelvis hållbart producerad bioetanol, flytande biobränslen, biogas, elektriska lösningar samt fasta hållbara biobränslen, exempelvis pellets.

– Vi är mycket glada över att ge ytterligare stöd riktat mot privatsektorn för tillgång till ren energi och hållbar utveckling i flera afrikanska länder tillsammans med Sida. Uppskalningen av rena lösningar för matlagning kommer att ha en betydande positiv inverkan på miljön. Resultatbaserad finansiering kommer att garantera att det är ekonomiskt genomförbart för fattiga människor i Afrika söder om Sahara, säger Trond Moe, VD på Nefco om samarbetet med Sida.

MCFA-programmet har som mål att ge 1,5 till 3 miljoner afrikaner tillgång till lösningar för ren matlagning, vilket dessutom leder till en bättre folkhälsa och ökad ekonomisk tillväxt. Programmet kommer också att ha en stor positiv klimatpåverkan genom att både minska koldioxidutsläppen och avskogningen i projektländerna.

Programmet bidrar till uppfylla flera av FN:s globala mål om tillgång till hållbar energi för alla och till överkomligt pris, att bekämpa klimatförändringarna, god hälsa och välbefinnande, att värna ekosystem och biologisk mångfald genom att uppmuntra användningen av förnybara bränslen samt jämställdhet och att stärka kvinnors och flickors ställning.

Målet är att utveckla fonden till ett 40 miljoner euros program med Sida som första bidragsgivare och Nefco som fondförvaltare.Programmet inrättas som ett komplement till fonden Beyond the Grid Fund for Africa som är ett program som stödjer utvecklingen av tillgången till ren elektricitet till överkomligt pris, för närvarande i fem afrikanska länder söder om Sahara. Det nya MCFA-programmet planerar att utlysa sin första ansökningsrunda under första halvåret 2022. Utvalda och avtalade företag kommer att få ekonomiskt stöd baserat på uppnådda resultat.

Världen
Örebronyheter

Källa: Sida

You must be logged in to post a comment Login