Sju av tio svenskar är missnöjda med kollektivtrafiken

By on 7 juni, 2017
Arkivbild

Hela 70 procent av svenskarna är missnöjda med kollektivtrafiken i sina städer. De främsta anledningar är för höga priser, dåliga förbindelser och för få avgångar. Var tredje svensk upplever dessutom ofta irritation på grund av förseningar i kollektivtrafiken. Det visar teknik- och arkitektkoncernen Projektengagemangs nya rapport Samhällsbarometern.

Samhällsbarometern 2017 är baserad på en undersökning av Kantar Sifo som genomförts på uppdrag av Projektengagemang. Totalt har drygt 2 500 svenskar svarat på frågor om samhällsutvecklingen i deras städer. Resultatet visar att så många som 70 procent är missnöjda med kollektivtrafiken i deras städer. Mer än var tredje svensk upplever också irritation varje månad när de reser kollektivt på grund av förseningar.

Storstadsborna är de som blir mest irriterade över förseningar i kollektivtrafiken. Både i Stockholm och i Göteborg blir drygt var fjärde person irriterad minst en gång i veckan över att bussar och tåg inte går i tid. Mest nöjd med kollektivtrafiken är de som bor på Gotland, tätt följt av Norrbotten och Jämtland.

Bilen fortsatt nummer ett
Trots att det finns gott om miljövänliga alternativ är bilen fortfarande det vanligaste sättet för svenskarna att ta sig runt i sina städer. Det är bara i Uppsala, Stockholm och Göteborg som andra transportmedel konkurrerar ut bilen. Uppsalaborna cyklar helst medan stockholmare och göteborgare väljer tunnelbana eller tåg.

Vår undersökning visar tydligt att kollektivtrafiken i Sveriges städer måste förbättras. Bilen är fortfarande ett viktigt transportmedel, men för att fler ska vilja ställa bilen hemma måste alternativen bli bättre. Om kollektivtrafik och cykelbanor förbättras i fler städer kommer vi på sikt kunna se positiva förändringar både i miljön och i folkhälsan, säger Per-Arne Gustavsson,VD på Projektengagemang.

 

Om undersökningen
Samhällsbarometern 2017 är baserad på en undersökning av Kantar Sifo som genomförts på uppdrag av Projektengagemang. Undersökningen genomfördes i mars 2017 i form av en webbenkät. Totalt har drygt 2 500 personer i Sverige mellan 18 till 74 år deltagit i studien. Undersökningen är statistiskt säkerställd och representativ på riksnivå.

Hur tar du dig i första hand runt i din stad?

Bil 42 %
Promenerar 24 %
Tunnelbana/Tåg/Spårvagn 14 %
Cyklar 13 %
Buss 7 %
Moped 0 %
Motorcykel 0 %
Taxi 0 %
Annat 0 %
Vet ej 0 %

Vad är du missnöjd över när det kommer till kollektivtrafiken i din stad?

För dyrt 34 %
För få avgångar 26 %
Dåliga förbindelser/måste göra byten 22 %
Jag är helt nöjd med kollektivtrafiken 19 %
Bristande punktlighet 15 %
För trångt på hållplatser och ombord 14 %
Vet ej 10 %
Annat 7 %
För få hållplatser/stopp 6 %
Otryggt 5 %
Trafiksäkerheten 2 %

Hur ofta upplever du irritation på grund av förseningar i kollektivtrafiken?

Varje dag 2 %
Flera gånger i veckan 8 %
En gång i veckan 5 %
Flera gånger i månaden 7 %
En gång i månaden 7 %
Mer sällan än en gång i månaden 23 %
Jag blir aldrig irriterad vid förseningar 9 %
Åker aldrig kollektivt 32 %
Vet ej 7 %

Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login