Sjukskrivningar av stress har ökat nästan fyrfalt

By on 20 mars, 2023
Arkivbild

Sedan början av 2010-talet har antalet stressrelaterade sjukskrivningar ökat dramatiskt, även i Örebro län. I december var antal sjukskrivna till följd av stress högre än på över fem år.

Det är framför allt kvinnor som drabbas.

– Det är oroande, samhällskonsekvenserna av vårt stressande blir allt tydligare i sjuktalen, säger Kristina Ström Olsson, hälsostrateg på If.

Färsk statistik från Försäkringskassan visar att antalet stressrelaterade sjukskrivningar ökar kraftigt. I december 2022 var 1 264 personer i Örebro län inne på en minst två veckor lång sjukskrivning på grund av stress. För tolv år sedan, i början av 2010-talet, var motsvarande siffra drygt 350 personer.

Antalet sjukskrivna på grund av stress har med andra ord ökat nästan fyrfalt på ett drygt decennium och ligger nu på den högsta nivån sedan 2017.

– Stressrelaterade sjukskrivningar blir ett allt större samhällsproblem. Främst drabbar det individen, men det är också en viktig signal för arbetsgivare att fånga problemet innan det blir för stort, säger Ifs hälsostrateg Kristina Ström Olsson.

I landets som helhet visade de stressrelaterade sjukskrivningarna en nedgång under pandemin, men har det senaste året börjat klättra uppåt igen. I Örebro län var det 52 procent fler som var sjukskrivna på grund av stress i december än innan pandemin.

– Med det nya hybridarbetslivet i beaktande riskerar detta att bara vara toppen på isberget. Det kan finnas en dold sjuknärvarobubbla på väg att brista, säger Kristina Ström Olsson.

Det finns stora regionala skillnader. Antalet stressrelaterade sjukskrivningar har ökat i Örebro län, men andra delar av landet är ännu hårdare drabbat. Mäter man hur stor andel av alla sjukskrivningar som är stressrelaterade hamnar Örebro på en elfte plats bland 21 län. I Jämtlands län är andelen högst.

Bland kommunerna i länet har Lindesberg högst och Ljusnarsberg lägst andel stressrelaterade sjukskrivningar (se tabell längre ner).

– Geografiska skillnader i sjukskrivningsmönstret på grund av stress kan ha många olika förklaringar som demografi, näringslivsklimat, insatser för att främja tillgängligheten i vården eller andra insatser som främjar hälsa och arbetsförmåga. I viss mån kan även bedömning och klassificering vid arbetsförmågebedömningar i sjukskrivningsprocessen förklara skillnader, säger Kristina Ström Olsson.

En kvinnofälla

Det finns väldigt tydliga skillnader mellan kvinnor och män när det kommer till stressrelaterade sjukskrivningar. Av de 1 264 personer som i december var sjukskrivna på grund av stress i Örebro län var 1 009 kvinnor, motsvarande 80 procent.

Stressrelaterade sjukskrivningar utgör också en större andel av samtliga sjukskrivningar för kvinnor. Av alla pågående, längre sjukdomsfall bland kvinnor i Örebro län var 26 procent stressrelaterade i december, jämfört med 12 procent bland män.

– Yrkesroll och bransch kan inverka på stressnivå och sjukskrivning. Kvinnor tar utöver ansvaret för sitt jobb, i större utsträckning ansvar för hemsysslor. Att gå från arbetsdagen och till hemarbetet kan leda till ett större stresspåslag, fastän kropp och sinne egentligen behöver återhämtning, säger Kristina Ström Olsson.

….

Kommun för kommun i Örebro län
.
Kommun Antal sjukskrivna på grund av stress Andel av alla sjukskrivna
Lindesberg 136 27 %
Kumla 112 22 %
Örebro 632 22 %
Karlskoga 146 21 %
Nora 41 21 %
Hällefors 21 19 %
Laxå 18 19 %
Degerfors 37 18 %
Askersund 33 17 %
Hallsberg 52 17 %
Lekeberg 24 15 %
Ljusnarsberg 12 13 %
Källa: Försäkringskassan. Avser december 2022.
….
Län för län
.
Län Antal sjukskrivna på grund av stress Andel av alla sjukskrivna
Jämtland 678 26 %
Värmland 1 584 26 %
Stockholm 9 290 23 %
Västra Götaland 9 067 23 %
Kronoberg 796 22 %
Uppsala 1 708 22 %
Halland 1 322 22 %
Västerbotten 1 238 22 %
Dalarna 1 290 22 %
Örebro 1 264 21 %
Västernorrland 1 075 21 %
Blekinge 570 21 %
Jönköping 1 549 21 %
Västmanland 1 180 21 %
Södermanland 1 229 20 %
Kalmar 895 20 %
Gävleborg 1 159 19 %
Gotland 178 19 %
Skåne 4 225 18 %
Norrbotten 736 17 %
Östergötland 1 550 17 %
Källa: Försäkringskassan. Avser december 2022

Hälsa | Örebro/Örebro län
Örebronyheter

Källa: Försäkringsbolaget If
Ifs nordiska hälsorapport
Förra veckan släppte If sin nordiska hälsorapport som visar på oroande nivåer av stress i samtliga nordiska länder. Rapporten visar att 85 procent upplever negativ stress i varierande grad. För många är stressen långvarig och har påverkat arbetsförmågan negativt.
Sverige är det land där det skiljer sig mest mellan kvinnor och män. Läs hela rapporten här: if.se/globalassets/se/dokument/if/if-nordic-health-report-2023.pdf
Metod
Den här artikeln bygger på Försäkringskassan statistik över pågående stressrelaterade sjukfall. De senast rapporterade siffrorna är från december 2022.
Statistiken gäller sjukfall som pågått i minst 14 dagar med en stressdiagnos (diagnoskod F43).
När vi beskriver förändringar över tid görs jämförelser med antalet sjukskrivna december 2010 och december 2019 (det vill säga före pandemin).

You must be logged in to post a comment Login