Ska säkra 30 000 barns utbildning i Indien

Av på 9 december, 2021

Pratham Sweden tillkännager tillskottet av de tre branschledande aktörerna; AstraZeneca, Volvo Group och Atlas Copcos indiska verksamhet till partnerskapet “Swedish Industry for Quality Education in India”. Partnerskapet inkluderar sedan tidigare tio svenska företag som tillsammans driver ett projekt med den gemensamma avsikten att främja storskaliga utbildningsinsatser för barn i Indien.

Den pågående coronapandemin har resulterat i långvariga nedstängningar av skolorna i Indien. Bristen på möjligheter till digital undervisning på landsbygden i Indien gör att barn som tidigare var utsatta påverkas allra mest. Den redan bristande läskunnigheten i landet har därför påverkats avsevärt, en situation som Pratham Sweden tillsammans med sina samarbetspartners tar på största allvar.

“Efter pandemin är det viktigare än någonsin att arbeta med utbildningsfrågan. Många barn kommer att ha halkat efter i sin skolgång, vilket får avgörande konsekvenser för enskilda individer och samhället i stort. Företag har ett stort ansvar i att bidra till samhällsutvecklingen när vi ska återgå till det normala, och speciellt i de länder där företagen verkar. Vi är stolta över att samarbeta med företag som tar sitt ansvar och värnar om barns rätt till utbildning” berättar Ingrid Eelde Koivisto, generalsekreterare och grundare av Pratham Sweden.

Det tre år långa partnerskapet kommer att fokusera sina insatser inom ett geografiskt avgränsat område för att förbättra utbildningsnivån för 30 000 barn, ett tillvägagångssätt som tidigare har bekräftats vara effektfullt av Nobelpristagarna Esther Duflo och Abhijit Banerjee. Pratham Sweden har sedan 2017 även använt sig av en utvärderingsmetod som kallas Randomized Controlled Trials (RCT). Utvärderingen görs i samarbete med Handelshögskolan i Stockholm och används för att utvärdera effekten av Pratham Swedens utbildningsinsatser.

“När bolagen samarbetar och riktar sina medel till samma ändamål kan de bidra till storskaliga systemförändringar i regionerna som projektet verkar i. Med hjälp av utvärderingen kan vi ta reda på den faktiska effekten av utbildningsinsatserna, och samtidigt ge Pratham verktyg för att förbättra sin verksamhet. Det blir såklart särskilt angeläget nu när så många barn har hamnat efter i skolan och behöver komma ikapp igen” berättar Martina Björkman Nyqvist, Docent inom Nationalekonomi och VD på Mistra Center for Sustainable Markets vid Handelshögskolan i Stockholm.

Pratham Sweden driver projektet Swedish Industry for Quality Education in India, ett initiativ som samlar svensk industri bakom en storskalig satsning för att höja läskunnigheten i Indien.

Deltagande företag är: Alfa Laval, Arjo, Autoliv, AstraZeneca, Atlas Copcos indiska verksamhet, Carl Bennet AB, Elanders, Ericsson, FAM, Getinge, Saab, SKF, AB Volvo Group.

Världen
Örebronyheter

Källa: Pratham

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in