Skogsstyrelsen beklagar att överenskommelse inte nåtts med GS-facket

By on 7 januari, 2017

Skogsstyrelsen och GS-facket har efter dagens medlingsförsök inte lyckats nå en överenskommelse, därmed finns det fortfarande en risk för att de stridsåtgärder som facket varslat om träder i kraft den 11 januari.

Vi har haft bra överläggningar med GS-facket och beklagar verkligen att vi inte lyckades enas om de formuleringar som krävs för att nå en överenskommelse vad gäller pensions- och försäkringsvillkoren, vilket var en förutsättning för fortsatta överläggningar, säger Karl-Gustav Karlsson, HR-chef, Skogsstyrelsen.

Skogsstyrelsen vill betona att det på den statliga arbetsmarknaden sedan tidigare redan finns heltäckande kollektivavtalslösningar för alla statsanställdas pensions- och försäkringsvillkor.

Bakgrund:
Förhandlingarna mellan Skogsstyrelsen och GS-facket (facket för skogs-, trä-, och grafiska branschen) om skogligt arbete enligt kollektivavtalen VISST och VASA-Skog avslutades den 25 oktober 2016. Parterna konstaterade att det saknades förutsättningar för att nå en överenskommelse om reviderade avtal. Den 28 december 2016 varslade GS-facket om följande stridsåtgärder med verkan från och med 11 januari klockan 12.00:

  • Total arbetsnedläggelse, strejk för anställda på GS avtalsområde VISST
  • Blockad mot nyanställningar inom GS avtalsområde VASA-Skog

Varslet gäller, förutom vid Skogsstyrelsen, även vid alla andra statliga myndigheter som har anställda som arbetar med arbetsuppgifter inom GS avtalsområde praktiskt skogligt arbete.

Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login