Släktforskare föreläser i Lindesberg om protokoll från sockenstämmor

Av på 29 mars, 2022
Lars Hammarén.
Bild: LindeKultur

Tisdag 5 april kl 19:00 bjuder Linde Bergslags Släktforskarförening in till föreläsning med Lars Hammarèn som talar om sockenstämmoprotokoll. Föreläsningen är öppen för alla intresserade och hålls i Kristinakyrkan, Lindesberg. Entréavgift 20 kronor.

Lars Hammarèn är tidigare lärare som gått i pension och numera uppdaterar sig på Stockholms universitet. Han har hållit på med släktforskning sedan 20 år ungefär med fokus på Hammarö socken utanför Karlstad vid Vänern. Han har skrivit boken ”Hammarö sockenstämma 1708-1746” som gavs ut 2018.

Vilken roll spelade den svenska sockenstämman och vilken betydelse hade den? Var den ett uttryck för bondefrihet och demokrati eller är den att betrakta som den auktoritära, feodala, statens medel för att kontrollera och disciplinera bondebefolkningen? Efter en inledande exposé över denna historievetenskapliga fråga vänder sig Lars Hammarén i boken till sockenstämmans protokoll för att genom dessa försöka förmedla en bild av det svenska 1700-talssamhället.

I sockenstämmoprotokollen handlar det inte om kungar och krig. Inte heller revolutioner av olika slag eller andra stordåd. Förvisso är där både högre och lägre stånd representerade och visst handlar det om överhetens kontroll och propaganda. Men där träder också den lilla människan fram i sin kamp för överlevnad. Fiskebönder argumenterar mot kyrkoherden för att i strid mot sabbatsförbudet få fiska på söndag eftermiddag. Betungande kyrkobyggnationer och svårigheter att betala avgifter blir föremål för förhandlingar.

På sockenstämman visas också människors brister och svagheter upp. Deras trätor, slagsmål och tjuvnad dras fram inför öppen ridå. Där fanns mycket av småaktighet och statustänkande. Men till bilden av sockenstämman hör också hur människor kunde samarbeta och hur demokratin långsamt utvecklades. Tillsammans med domböckerna ger oss sockenstämmans protokoll ovärderliga möjligheter att få en inblick i människors liv och samhälle under äldre tider. Det är en resurs som Lars Hammarén menar bör komma dagens människor till del. Inte minst i skolans historieundervisning kan dessa dokument användas för att skapa större förståelse för hur denna trots allt inte så avlägsna dåtid format vår samtid.

”Det är bland annat därför jag skrivit denna bok. Men också för att ge inspiration och tips för en i dag alltmer uppskattad släktforskning”, förklarar Lars Hammarén.

Kultur | Lindesberg
Örebronyheter

Källa LindeKultur

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in