Små affärer slarvar oftare med butiksvågar

By on 16 april, 2017
Hur mycket väger påskgodiset egentligen?
Myndigheten Swedac har skärpt kontrollen på landets butiksvågar.

Små affärer är sämre än stora på att leva upp till de krav som ställs på butiksvågar. I de minsta affärerna uppfyller bara 28 procent de krav som myndigheten Swedac ställer på vågarna.

I tider med påskgodis frågar sig många om butiksvågen väger rätt. Myndigheten Swedac har gjort stickprovsundersökningar av närmare tusen butiksvågar på olika håll i landet under åren 2015 och 2016 och kontrollerna visar att större affärer är betydligt bättre på att följa Swedacs regler med bland annat återkommande kontroller, än vad små affärer är.

I små affärer med upp till två vågar är det bara 28 procent av vågarna som uppfyller kraven, medan 78 procent av vågarna är godkända i affärer som har tio eller fler vågar. Utslaget på alla affärer i undersökningen uppfyller 68 procent av vågarna kraven.

I de mindre affärerna är den absolut vanligaste orsaken till att vågarna inte uppfyller Swedacs krav att de inte har blivit kontrollerade under de senaste två åren.

Det är viktigt ur ett konsumentperspektiv att affärer som använder butiksvågar också följer systemet med kontroller. Man kan lita på att en våg som nyligen har kontrollerats väger rätt, säger Mattias Bårström, utredare på Swedac.

Andra anledningar till att vågar inte blev godkända i Swedacs stickprovsundersökning är att vågen aldrig blev kontrollerad och godkänd innan den togs i bruk eller att vågen inte har kontrollerats efter en reparation.

Swedac har skärpt sina kontroller av butiksvågar. Myndigheten kommer även att förtydliga sina föreskrifter, bland annat om vilka krav som ställs på kontroller av butiksvågar efter att de har genomgått en reparation och den så kallade plomberingen har blivit bruten.

Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login