Stopp för fossilbilar 2025 – bara möjligt med förstärkta subventioner

By on 9 september, 2021
Arkivbild

Underskatta inte bilisternas strävan att ställa om. Bilköpare väljer gärna det staten subventionerar, vare sig det gäller etanol, snåla dieselbilar eller laddbara bilar.

Som Sveriges största bilistorganisation står vi bakom 2030-målet och välkomnar satsningar som skyndar på omställningen.

– Kom ihåg att det är vi konsumenter som betalar den enorma merkostnad det innebär för Sverige att ställa om ett helt samhälle fem eller tio år före alla andra länder. För en del består kostnaden av en hög prislapp för den nya elbilen, medan det för andra kan bli kraftigt höjda skatter. För att de ekonomiska konsekvenserna av omställningen ska gå att smälta hemma runt köksborden – och inte minst i bilhallen – måste omställningen ges kraftfulla subventioner och inte högre skatter, säger Caroline Drabe, vd på Riksförbundet M Sverige.

Alla som är beroende av bilen (och inte snabbt och lätt kan byta ut vad som ofta är hushållens näst största investering) kan inte ständigt påföras högre skatter och mer malus för att bekosta bonus för dem som kan ställa om. Staten måste tillföra mer subventioner, bonus-malus kan inte längre fungera som ett självfinansierat system.

M Sverige vill att alla ska ha samma möjlighet att ställa om. Den vars bil ännu inte är skrotfärdig måste kunna fortsätta köra på drivmedel där reduktionsplikten tvingar leverantörerna att bidra till omställningen. En allt högre beskattning på fossila drivmedel är inte rätt väg att gå eftersom det förnybara innehållet ofta kostar mer att framställa, vilket riskerar att få slutpriset att hamna på en ohanterbar nivå. 

M Sverige föreslår därför:

  • Trappa inte ner bonus-malus, fortsätt ge bonus minst motsvarande dagens omfattning till både elbilar och laddhybrider. Höj bonusen till biogasbilar för att stärka deras position på marknaden och skapa en ökad efterfrågan på biogas.
  • Satsa gärna på att fasa ut försäljningen av nya bilar som bara kan köras på fossil bensin eller diesel. Det föreslog M Sverige i trafikutskottet redan i april 2018 – vi är glada för att det kan bli verklighet! Att tvinga biltillverkare att godkänna framtidens personbilar för ren HVO, E85 eller biogas minskar risken för att bilägaren fastnar i ett beroende av fossila drivmedel, som med dess klimatpåverkan, oförutsägbara globala produktion, varierande prissättning och beskattning är ett stort orosmoln för många bilister redan idag.
  • Satsa mer på biogas och vätgas – planera snabbt för en rikstäckande infrastruktur. Alla bilar kan de närmaste årtiondena inte ersättas av elbilar, att ta till vara på potentialen i svensk biogas skulle innebära ett betydelsefullt komplement under lång tid. Vi privatbilister kan inte acceptera att påtvingas dyra elbilar i stället för biogasbilar för att transport- och åkeribranschen också vill åtnjuta fördelarna av biogas. Valmöjligheten måste finnas!
  • Bygg fler laddstolpar – idag är antalet publika laddstolpar på en kritisk låg nivå. Med en ständigt ökande mängd elbilar håller det inte att ligga så långt efter som Sverige gör idag.

Sverige
Örebronyheter

Källa: M Sverige

You must be logged in to post a comment Login