Stora skillnader i hur unga har det på sin fritid

By on 17 mars, 2023
Bild: MUCF - Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Bara varannan ung person med funktionsnedsättning och varannan ung tjej med utländsk bakgrund är nöjda med sin fritid, en av tre i åldern 16–25 har inte råd med fritidsaktiviteter eller kan delta i dem eftersom det är svårt att ta sig till aktiviteten.

Det visar rapporten Ung idag 2023. En fördjupad bild av ungas fritid som Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, har lämnat till regeringen. MUCF har regeringens uppdrag att se till att unga har meningsfulla och utvecklande fritidsaktiviteter.

Rapporten är ett kunskapsunderlag för beslutsfattare på alla nivåer i samhället. Den bygger på myndighetens nationella ungdomsenkät som genomfördes våren 2021. Ur rapporten:

  • Sju av tio unga är nöjda med sin fritid. Killarna är mer nöjda än tjejerna.
  • Unga med utländsk bakgrund och de som bor i områden med stora socioekonomiska utmaningar är mindre nöjda med sin fritid än andra.
  • 41 procent av unga med funktionsnedsättning avstår ifrån aktiviteter eftersom de är för dyra och 40 procent för att de är svårtillgängliga.
  • Unga med funktionsnedsättning deltar inte lika ofta i idrottsaktiviteter på fritiden, de umgås mer sällan med kompisar och är mer sällan medlemmar i en förening jämfört med andra unga.
  • Läsandet har under flera år minskat bland unga. Men unga som är födda utomlands besöker i högre utsträckning bibliotek och läser böcker jämfört med unga födda i Sverige.
  • Utrikesfödda tjejer idrottar inte i lika hög grad som inrikesfödda, de umgås i mindre utsträckning med kompisar på fritiden och är mer sällan medlemmar i en förening
  • Killar deltar i lägre utsträckning än tjejer i kulturaktiviteter.

– Det är för stora skillnader mellan hur unga har det på sin fritid. I sämre tider riskerar skillnaderna att bli ännu större. Oavsett bakgrund eller förutsättningar har alla rätt till meningsfulla och utvecklande fritidsaktiviteter, säger MUCF:s generaldirektör Lena Nyberg.

– Betydelsen av bra fritidsaktiviteter får inte underskattas. De kan ge stärkt självkänsla, nya vänner, minska ensamheten och leda till både bättre psykisk och fysisk hälsa. För att Sverige ska leva upp till de ungdomspolitiska mål som riksdag och regering satt upp skulle alla unga behöva ha mer likvärdiga förutsättningar till en meningsfull fritid.

Sverige
Örebronyheter

Källa: MUCF – Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

You must be logged in to post a comment Login