Störst risk att separera för par

By on 6 december, 2022
Foto: Unsplash

En ny studie från Stockholms universitet visar att risken att separera är högre för svenska par med stora åldersskillnader där mannen är äldre än kvinnan. Par med invandrarbakgrund löper däremot störst risk att separera om kvinnan är äldre än mannen.

Vem som skaffar barn med vem, och parets åldrar varierar mellan olika kulturella grupper. Forskarna tittade både på åldersskillnad bland heterosexuella par med svensk bakgrund samt par i Sverige från Afrika och Mellanöstern och deras sannolikhet att hålla ihop efter att de har fått barn.

– Vi såg att åldersskillnaden till din partner spelar in för risken att separera. Bland par med svensk bakgrund var risken att separera högst där mannen var minst sex år äldre än kvinnan, därefter kom par där kvinnan var äldre än mannen, säger Caroline Uggla, forskare i demografi på Stockholms universitets demografiska avdelning vid Sociologiska institutionen, Stockholms universitet, och en av författarna till en ny studie som nyligen publicerats i den vetenskapliga tidskriften Acta Sociologica.

Bland par med svensk bakgrund var risken att separera som lägst där personerna var jämngamla, eller där mannen var max två år äldre än kvinnan. Det är också den vanligaste åldersskillnaden för par med svensk bakgrund.

– För par med invandrarbakgrund från Afrika och Mellanöstern, var separationsrisken som störst när kvinnan var äldre än mannen, förmodligen för att en äldre kvinna med en yngre man var en ovanlig konstellation för den gruppen, säger Caroline Uggla.

I urvalet av invandrade kvinnor valde forskarna medvetet att fokusera på kvinnor som invandrat från Afrika och Mellanöstern, eller vars föräldrar gjort det. Detta eftersom par från dessa länder ofta har större åldersskillnader jämfört med svenska normer.

Forskarna menar också att det kan finnas skillnader i vilka kvinnor som skaffar barn med en man som är minst sex år äldre än de själva, något som kan vara en delförklaring till den större risken att separera för denna grupp.

– Vi såg till exempel att kvinnor som har en äldre partner är yngre när de skaffar barn, har lägre utbildning och tjänar mindre pengar innan de blir mammor. Det skulle också kunna avspegla skillnader i värderingar men det får framtida studier titta närmare på, säger Caroline Uggla.

Mönstret kvarstod dock efter att forskarna kontrollerat för kvinnans och mannens utbildningsnivåer, inkomst, hur gammal kvinnan var då hon fick sitt första barn, om de var gifta eller sambos, och antalet barn de hade.

– Det kan hända att det kostar på att bryta mot de sociala normer kring parrelationer som råder i ens grupp, och att det avspeglas i att relationen spricker. Men det är också möjligt att de som vågar bryta mot normer också har en lägre tröskel för att sedan lämna relationen, säger Caroline Uggla.

Fakta: Så gjordes studien

I studien ingick heterosexuella kvinnor som fick sitt första barn mellan 1997 och 2015, och som vid barnets födelse eller året efter bott ihop tillsammans med barnets pappa. Kvinnor som bott i Sverige kortare tid än fem år exkluderades i urvalet. Separation definierades som att man inte längre var registrerade på samma adress.

Sverige
Örebronyheter

Källa: Stockholms universitet

You must be logged in to post a comment Login