Stort intresse för Röda Korsets digitala första hjälpen-utbildningar 

Av på 11 september, 2021

Drygt 40 procent av svenskarna upplever att de har otillräckliga kunskaper i första hjälpen, enligt en ny Sifo-undersökning. Nu satsar Röda Korset, som är världsledande inom första hjälpen-utbildningar, på att förändra sättet människor lär sig livräddning på, bland annat genom digitala lösningar och hittills har tusentals svenskar sökt sig till online-utbildningarna.

Andra lördagen i september uppmärksammas varje år World First Aid Day runt om i världen för att belysa hur viktigt första hjälpen är när det kommer till att förebygga skador och rädda liv. På uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, utbildar Svenska Röda Korset allmänheten i första hjälpen, och under ett normalår utbildas ca 15 000 personer genom fysiska kurser, men när pandemin slog till våren 2020 ställdes nya krav på digitala lösningar.  

– Röda Korset har utbildat människor i första hjälpen i över 100 år, och när pandemin slog lanserade vi Första hjälpen Online – vår utbildarledda livekurs på nätet – redan i maj samma år. Sedan onlinekursen drog i gång har 5320 personer deltagit, och bara nu under sommaren utbildades drygt 500 personer – vilket kan jämföras med året innan då endast ett fåtal personer utbildades mellan juni-augusti, säger Lars Adamsson, utbildningschef på Svenska Röda Korset.   

Intresset för Röda Korsets webbkurs Våga rädda liv har varit ännu större. Kursen, som är uppbyggd som ett spel med sju scenarios där deltagaren måste agera, hade under januari till april 2021 cirka 215 000 visningar, vilket motsvarar ungefär det dubbla antalet för helåret 2020. 

– Det är jättekul att så många fått upp ögonen för våra online-kurser, eftersom det i slutändan innebär att vi blir fler som kan rycka in och hjälpa till i nödsituationer – och i bästa fall rädda liv. Jag tror att en av anledningarna till att kurserna blivit så populära är för att de finns tillgängliga helt gratis och är enkla för alla att använda. Vi har också fått väldigt mycket positiv respons från både skolor och högskolor som valt att ta in kursen i sina utbildningar, fortsätter Lars Adamsson.  

Enligt en Sifo-undersökning från juni uppger nästan 40 procent av svenskarna att de har liten eller mycket liten kunskap kring första hjälpen. För att öka svenskarnas kunskaper i första hjälpen har Röda Korset under 2021 påbörjat arbetet med att bygga ett nätverk av lokala övningshubbar i första hjälpen. Inom kort kommer det finnas 25 lokala övningshubbar runt om i landet som drivs tillsammans med lokala rödakorskretsar. På övningshubbarna kommer deltagare från Våga rädda liv och övriga online-kurser kunna öva praktiskt på den kunskap de inhämtat digitalt.  

– Vi vill förändra hur vi lär andra rädda liv genom att kombinera digitala utbildningar på nätet med lokala övningsmöjligheter över hela landet. Så fort situationen tillåter kommer vi naturligtvis även återuppta våra vanliga fysiska kurser i första hjälpen för att nå så många som möjligt, säger Lars Adamsson.  

En av de viktigaste delarna inom första hjälpen är hjärt-lungräddning, HLR, och andelen livräddaringripanden vid hjärtstopp har fördubblats sedan 90-talet, då endast drygt en tredjedel fick HLR innan ambulansens ankomst. Idag har motsvarande ökat till 77 procent, vilket innebär att fler än 7 av 10 personer får hjälp innan ambulans är på plats – en utveckling som till stor del beror på att fler människor idag har tillräcklig kunskap och mod att göra en HLR-insats.

Sverige
Örebronyheter

Källa: Röda Korset

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in