Svenska bondeägda mejeriföreningar

Av på 1 maj, 2019

Svenska bondeägda mejeriföreningar beklagar Konkurrensverkets beslut att stoppa affär om ostvarumärken.

Konkurrensverket meddelade igår att man förbjuder bolaget Svenska bönders klassiska ostar AB som ägs av Norrmejerier, Falköpings mejeri och Arla Foods att köpa ostvarumärkena Herrgård®, Präst® och Grevé® från Svensk Mjölk och stoppar därmed affären.

Anders Fredriksson, vd för Norrmejerier och talesperson för Svenska bönders klassiska ostar AB, beklagar beslutet som ytterst drabbar de svenska mjölkgårdarna.

Vi beklagar beslutet och ser fram emot att få detta prövat i en domstol. Dessa varumärken är under attack av den franska mejerijätten Lactalis som äger Skånemejerier AB och som har drivit process för att få varumärkena ogiltigförklarade. Konkurrensverkets beslut är skadligt för dessa varumärkens överlevnad och kommer att sätta ännu mer finansiell press på ekonomin på de svenska mjölkgårdarna, säger Anders Fredrikson, vd för Norrmejerier och talesperson för Svenska bönders klassiska ostar AB

2016 utmanade Skånemejerier AB, ägt av multinationella företaget Lactalis Svensk Mjölks licensavtal med hänvisning till att ostvarumärkena Herrgård®, Präst® och Grevé® förlorat sin särskiljningsförmåga. I skiljedom ställde Skånemejerier krav på att få använda ostvarumärkena utan att följa gällande licensvillkor som bland annat anger att tillverkningen sker med svensk mjölkråvara och enligt särskilda tillverkningsmetoder. Skiljedomen slog fast att klassikerna Herrgård®, Präst® och Grevé® har en särställning som unika varumärken.

Svenska ostklassiker. Foto: Mariann Holmberg

Den tänkta affären som Konkurrensverket nu förbjuder syftade till att stärka ostvarumärkenas långsiktiga utveckling. Anders Fredriksson menar att dagens beslut från Konkurrensverket försämrar skyddet för det tre svenska klassikerna;

Norrmejerier, Falköpings Mejeri och Arla Foods vill tillsammans ta över varumärkena i syfte att investera i dem, så att de inte degenereras – dvs skydda dem och se till det värde som svenska bönder byggt upp i dessa varumärken i århundraden tas till vara. Och härigenom säkra så att svenska konsumenter även fortsättningsvis kan räkna med en ost av bästa kvalitet och att det är svensk – inte utländsk – mjölk i en Herrgård®, Präst® och Grevé®. Om investeringar inte sker i varumärkena kommer de att degenereras och det blir fritt fram att sälja utländsk ost som Präst® exempelvis.

Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in