Svenska flygresenärer månar om miljön i teorin

By on 21 juli, 2018

För andra året i rad har KLM, tillsammans med Ipsos, kartlagt svenskarnas inställning till och syn på flygresandets miljö- och klimatpåverkan. Undersökningen visar på betydande attitydskillnader mellan kvinnor och män i relation till hållbart flygresande. 

Kvinnor vill gärna flyga hållbart
Kvinnor anser i högre utsträckning än män att flyget är ett miljöproblem och nästan hälften av kvinnorna får dåligt samvete över flygets miljöpåverkan när de bokar en flygresa. Bland männen svarar drygt en tredjedel att de får dåligt samvete vid biljettbokning.

Kvinnorna är också de som är mest positiva till ett hållbart flygresande, även om det innebär en dyrare biljett. Drygt två tredjedelar, vilket är en ökning med 15 procent enheter från i fjol, svarar att de kan tänka sig att betala mer för en ”grönare” flygbiljett. En positiv trend som också går att se hos männen – även om den inte är lika stark som hos kvinnorna.

– KLM ligger i framkant inom hållbart flygresande och vi ser positivt på att svenskarna i större utsträckning än tidigare efterfrågar just det. Tittar man till KLM:s globala klimatkompensationsprogram, CO2ZERO, så har den ökat med 50 procent sedan 2016, något jag tror kundmedvetenheten varit högst bidragande till, säger Martin Kotte, säljchef Air France och KLM Sverige.

Få klimatkompenserar trots att viljan finns
En majoritet av svenskarna kommer att resa på som vanligt. Över två tredjedelar av männen svarar att de inte kommer att förändra sina flygvanor och 57 procent av kvinnorna svarar samma sak.

Trots att en majoritet av svenskarna vill fortsätta flyga och är beredda att betala extra för att resa hållbart, är det få som valt att klimatkompensera sin flygresa. Hela 71 procent av männen och 64 procent av kvinnorna svarar att de inte har klimatkompenserat. Noterbart från undersökningen är också att 14 procent av männen och 21 procent av kvinnorna svarade att de var ovetande huruvida de klimatkompenserat sin resa eller inte.

– Att få svenska resenärer klimatkompenserat sin flygresa ser jag som ett tecken på att flygbolagen behöver förenkla, förtydliga och förbättra sitt hållbarhetserbjudande. KLM jobbar fokuserat med detta och för rutten Växjö-Amsterdam klimatkompenserar vi samtliga avgångar samt flyger på en biojetbränsleblanding, säger Martin Kotte

Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login