Svenska män pratar sällan om psykisk ohälsa

By on 21 maj, 2022
Arkivbild

Årets upplaga av Lifes Hälsobarometer avslöjar att andelen män som aldrig pratar med någon om sin psykiska ohälsa är dubbelt så många som kvinnorna. Ju högre upp i åldersgrupperna man kommer, desto mindre talas det även om psykisk ohälsa.

En pandemi som sträckt sig över två år har visat sig prövande för många människors psyke. Årets Hälsobarometer visar ökad social ångest hos en stor del av Sveriges befolkning det senaste året. Hela 51 procent uppger det. Trots att psykisk ohälsa drabbar många är det ännu ett ämne som relativt få pratar om, i synnerhet män.

Hälsobarometern visar att 23 procent av kvinnorna aldrig pratar om psykisk ohälsa eller social ångest med människor i sin närhet. Hos männen är det hela 46 procent.

Dessutom anger mindre än en tiondel, nio procent, av Sveriges män att de ser vikten i att diskutera ångest och psykisk ohälsa.

– Att det finns stora skillnader mellan hur män och kvinnor pratar om ångest är kanske inte ett överraskande resultat i sig. Det råder ännu en machokultur som kan leda till att en del män inte vågar visa sig sårbara. Undersökningen är ett bevis på ett samhälleligt problem som behöver förändras. Att vara drabbad av psykisk ohälsa är vanligt så därför bör det även vara vanligt att prata om det. Tabubeläggningen måste få sitt slut och att prata om ämnet måste normaliseras – även hos männen, säger Maria Ring, Marketing Manager på Life.

Ju högre upp i åldrarna du kommer, desto mindre pratas det om psykisk ohälsa. De som pratar mest om psykisk ohälsa med människor i sin närhet är mellan 18–30 år. Hela 42 procent av alla över 50 år avstår från att prata om sina psykiska besvär med någon annan, enligt Hälsobarometern 2022.

Hälsa
Örebronyheter

Källa Life

You must be logged in to post a comment Login