Svenska Skidförbundet startar elittränarutbildning för framtidens tränare

By on 21 januari, 2018

Det ställs helt andra krav på den moderna tränarrollen i dag än vad det gjorde för några år sedan. För att åstadkomma förändring och skapa framtidens tränare startar Svenska Skidförbundet under 2018 en helt ny elittränarutbildning.

Vi riktar oss till tränare som är intresserade av att ta såväl sitt ledar- som tränarskap in i framtiden. Vi vill ge dem en god kombination av erfarenhet och evidensbaserad kunskap. Vår förhoppning är att ge en ny generation tränare möjlighet att kombinera datadrivna beslut med fingertoppskänsla för att på så sätt stärka svensk skid- och snowboardåknings konkurrenskraft ytterligare, säger Tommy Eliasson Winter, alpin chef Svenska Skidförbundet.

Tränarrollen, liksom samhället, förändras. Kraven på en gedigen utbildning ökar i takt med att de teknologiska verktygen blir allt mer avancerade. För skidsporten är ledarrollen en otroligt viktig konkurrensfaktor, både inom den elitidrottsliga delen och breddverksamheten.

– Att utveckla en tränares förmåga att ta in kvalificerad kunskap och omsätta den i dagliga verksamhet är att betrakta som en prioriterad färdighet på en internationell arena. Därför gör vi på Svenska Skidförbundet nu en storsatsning på att utbilda fler elittränare, både på landslags- och gymnasienivå, inom samtliga Svenska Skidförbundets idrotter, säger Johan Sares, längdchef Svenska Skidförbundet.

Utbildningen riktar sig till tränare som redan nu verkar på professionell nivå och som är motiverade att under många år framöver jobba som tränare inom skid- och snowboardidrotten. Den kommer omfatta allt ifrån grundläggande anatomi och fysiologi till mer tillämpad testmetodik, träningslära, ledarskap och idrottspsykologi. Utbildningen sker över två år med Mittuniversitetet i Östersund som bas för de teoretiska delarna.

– Vi har bedrivit forsknings- och utvecklingsarbete på Mittuniversitetet riktat mot idrott, särskilt vinteridrott, under många år och sedan årsskiftet är vi dessutom Riksidrottsuniversitet. I och med den nya elittränarutbildningen förstärks våra möjligheter att fortsätta bidra till att utveckla svensk skidåkning, säger Kerry McGawley, koordinator för idrottsrelaterade verksamheter på Mittuniversitetet.

Preliminär kommer det finnas 25–30 platser på elittränarutbildningen. Deltagarna bekostar endast resor, boende och arbetstid medan övriga delar är kostnadsfria. Satsningen är en viktig del i Svenska Skidförbundets arbete för ökad jämställdhet bland elittränare, därför kommer kvinnliga sökanden prioriteras, i den mån det är möjligt.

Sport | Skidor
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login